"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd
i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych".
                                                                                                   
Jan Paweł II, Westerplatte 1987


Rozpoczął się nabór na rok szkolny 2017/2018.
Szczegóły oraz druk podania dostępne w zakładce NABÓR
Szanowni Państwo !

Szkoły prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim gwarantują Państwu kompleksową opiekę i edukację Waszego dziecka, stosownie do jego wieku i indywidualnych predyspozycji. Proponują naukę w małolicznych klasach do 15 uczniów. Zapewniają wszechstronną opiekę nad uczniem, dbałość      o pełny rozwój osobowy każdego podopiecznego, przyjazną atmosferę, która będzie sprzyjała nauce i wychowaniu, a także pozwalała uczniom czuć się bezpiecznie.

Oprócz standardowych zajęć, szkoły oferują różnorodne formy pracy z uczniami oraz szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych – koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze i tym podobne, po to, aby pomóc rozwijać ich zdolności  i umiejętności. Uczniowie szkół katolickich mogą zawsze liczyć na fachową pomoc wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Wychowując „ku wartościom” mają ciągły kontakt z Kościołem Katolickim.

 

Drodzy Rodzice!

Jeżeli chcecie, aby Wasze dzieci chętnie przychodziły do szkoły, czuły się w niej bezpiecznie, znalazły przyjaciół i akceptację – zapiszcie je do naszych szkół.  A my, dołożymy wszelkich starań, aby znakomicie przygotować je do dalszej edukacji i życia w społeczeństwie.

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, nauka w nich jest bezpłatna.

 
 
AKTUALNOŚCI:

Święto 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej - Tomaszów Mazowiecki - 23.03.2018

opublikowane: przez moderator serwisu

 W dniu 23 marca 2018 r. na stadionie wojskowym przy ulicy Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbył się uroczysty apel z okazji Święta 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, połączony z dniem otwartych koszar.

 W tym święcie wzięli również udział, uczniowie i nauczyciele szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim – Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi.

Dzień wcześniej, na terenie Jednostki Wojskowej przy ulicy Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim w godzinach wieczornych żołnierze batalionu spotkali się na Uroczystej Mszy Polowej, koncelebrowanej przez ks. kpt. Roberta Dębińskiego. Po Mszy w blasku tradycyjnych ułańskich ognisk i pochodni przeprowadzony został Uroczysty Capstrzyk. Dla uczczenia pamięci poległych i zmarłych Siódmaków oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty i wiązanki.

Główne uroczystości odbyły się na stadionie wojskowym 23 marca.

Po podniesieniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i odegraniu Hymnu Narodowego dowódca batalionu podpułkownik Piotr Wrona przywitał przybyłych gości, między innymi byłych dowódców jednostki wojskowej, przedstawicieli władz miasta i powiatu oraz delegacje zaprzyjaźnionych szkół, po czym odczytano postanowienia i rozkazy o wyróżnieniach.

W tym miejscu trzeba podkreślić, iż jedną ze szkół, która podjęła współpracę z Jednostką Wojskową jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące.

Uroczystość zakończyła defilada wojskowa, a oprawę muzyczną całej zbiórki zapewniła orkiestra garnizonowa z Radomia.

Po defiladzie  odbył się pokaz dynamiczny żołnierzy batalionu. Cała uroczystość była poprzedzona pokazem sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z jego przeznaczeniem i danymi technicznymi.

 Uczniowie i nauczyciele szkół katolickich byli bardzo zadowoleni z udziału w święcie Jednostki Wojskowej – 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej.

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY– 19.03.2018 R.

opublikowane: 20 mar 2018, 14:35 przez moderator serwisu

W dniu 19 marca 2018 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio wraz z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio, wzięli udział we mszy świętej odprawionej przez księdza prałata Henryka Kowalińskiego w Kościele Świętej Jadwigi Królowej w związku z przypadającą w tym dniu Uroczystością św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Św. JózefŚwięty Józef jest jednym z najbardziej czczonych w Kościele świętych. O nim i jego życiu wiemy tylko tyle, ile podają nam Ewangelie. Mateusz podaje, że pochodził z królewskiego rodu Dawida. Był cieślą, i - o ile można wywnioskować z przekazu biblijnego - prawym i dobrym człowiekiem.Pisze tak wprost Łukasz. O tym, jak zniósł macierzyństwo Maryi, możemy jedynie się domyślać. Opiekował się jednak Jezusem i Maryją troskliwie, przestrzegał przepisów prawa, chronił swoją rodzinę. Kiedy umarł - nie wiadomo. Domyślamy się, że wcześnie, bo podczas nauczania Jezusa ani razu nie został wspomniany. Jego rola w posłannictwie Jezusa jest jednak duża, bo to jemu anioł nie tylko objawił narodziny Jezusa, ale też przestrzegał i prowadził pośród zasadzek życiowych. To jego wybranie jest najlepszym świadectwem, że musiał być człowiekiem wyjątkowym.

Hebrajskie imię Józef oznacza tyle, co "Bóg przydał". Prawdopodobnie w czasach Jezusa było bardzo popularne, i do dzisiaj jego popularność nie zmalała ze względu na św. Józefa.

Ikonografia przedstawia Józefa jako starca, jednak najprawdopodobniej był młodzieńcem w pełni urody i sił. Może ze względu na jego opiekuńczość uważany jest za szczególnego patrona umierających i dobrej śmierci (chociaż niektórzy twierdzą, że to dlatego, że umarł na rękach Jezusa i Maryi). Wiele krajów obrało sobie też Józefa za patrona, m.in. Kanada, Czechy, Austria, Hiszpania, Portugalia, Węgry, Meksyk, Filipiny, Bawaria, Rosja, Peru, Tyrol, Styria, Karyntia. Podobnie uczyniło też wiele diecezji i miast: np. diecezja włocławska, Kalisz. Św. Józef Oblubieniec jest też za patronem Kościoła powszechnego, stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych noszących jego imię, a także misji chińskich, sprawiedliwości społecznej, małżeństw i rodzin chrześcijańskich, dzieci, młodzieży, sierot, dziewictwa, robotników, rzemieślników, cieśli, drwali, stolarzy, kołodziejów, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych; wzywany w przypadku chorób oczu, w pokusach, w sytuacjach beznadziejnych, w sytuacji braku dachu nad głową.

Kościół ustanowił dwa święta ku czci św. Józefa - jedno z nich: Józefa Rzemieślnika - obchodzone jest w dniu święta pracy, w uznaniu roli pracy ojca rodziny w jej utrzymaniu, a pośrednio pracy w życiu człowieka. Święto to po raz pierwszy spotykamy już w IV wieku, a na Zachodzie zaczęło się przyjmować od VIII wieku. Dopiero jednak Pius XII w 1955 roku ustalił, że będzie to święto Józefa Pracownika i wyznaczył datę na 1 maja.

W Polsce kult św. Józefa datuje się od XI/XII wieku. Już wtedy w Krakowie obchodzone było pod datą 19 marca. W tym dniu dzisiaj czcimy św. Józefa Oblubieńca.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 15 – 18 MARZEC - 2018 R.

opublikowane: 20 mar 2018, 14:27 przez moderator serwisu

 W dniach od 15 do 18 marca 2018 r. w parafii Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ksiądz Adam Stańdo.

 W tych rekolekcjach uczestniczyli również uczniowie szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim – Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  i Katolickiej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi.

Nauka rekolekcyjna, która była skierowana do dzieci i młodzieży wzbudziła wśród nich duże zainteresowanie.

Rekolekcje wielkopostne zawsze pomagają wszystkim w nich uczestniczących lepiej przygotować się do przeżycia świąt Wielkiej Nocy.

 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH – 1 MARZEC 2018.

opublikowane: 20 mar 2018, 14:00 przez moderator serwisu

 Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzonego w dniu 1 marca 2018 roku, uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Tomaszowie Mazowieckim wraz z Dyrektorem szkół, Panem Mariuszem Węgrzynowskim, a także członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio udali się w dniu 1 marca 2018 r. na Cmentarz Katolicki w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Smutnej.

Tam, przy grobie śp. mjr Jana Czarneckiego - żołnierza wyklętego, odbyła się pierwsza część uroczystości, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, które chciały oddać  w ten sposób hołd Żołnierzom Wyklętym.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Narodowego przez wszystkich zebranych. Następnie, ksiądz prałat Henryk Kowaliński poprowadził modlitwę w intencji Żołnierzy Wyklętych.   W dalszej części uroczystości, miały miejsce okolicznościowe przemówienia. Tuż po nich, na grobie mjr Jana Czarneckiego, delegacje różnych tomaszowskich środowisk, w tym, członkowie  Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio oraz złożyli wiązanki z biało-czerwonych kwiatów.

Później, zebrani na uroczystości udali się na jej drugą część, która miała miejsce w Kościele Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim. Tam, mszę świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych celebrował ksiądz prałat Henryk Kowaliński.

Śp. mjr Jan Czarnecki, pseudonim konspiracyjny „Pirat”, był od lutego 1942 do stycznia 1945 roku członkiem Armii Krajowej oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Latem 1944 r., walcząc w szeregach 25. Pułku Piechoty AK Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej, brał udział w walkach toczonych w czasie akcji „Burza”. Stał na czele tomaszowskiego batalionu „Źródło”, który bezpośrednio podlegał dowódcy KWP Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszycowi”. Do zadań tomaszowskiej jednostki należało między innymi magazynowanie broni, przeprowadzanie akcji propagandowych oraz zbrojnych, budowanie tajnych bunkrów oraz skrytek. Za swój zbrojny opór Jan Czarnecki został przez władze komunistyczne aresztowany 7 października 1949 r., a następnie skazany na dożywocie. Z więzienia we Wronkach uwolniła Czarneckiego dopiero amnestia ogłoszona w 1956 roku.

Po 1989 roku „Pirat” piastował funkcję przewodniczącego Oddziału Tomaszów Mazowiecki Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego oraz był współorganizatorem oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz członkiem Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Tomaszowskim. Był również autorem książki „Konspiracyjne Wojsko Polskie. Baon Źródło -Tomaszów Mazowiecki. Zarys Historyczny". Jan Czarnecki zmarł 1 kwietnia 2011 roku w wieku 83 lat.

Określenie Żołnierze Wyklęci odnosi się do żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających zbrojny opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. XX wieku. Ostatni Żołnierz Wyklęty to Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, który zginął z bronią w ręku w obławie w majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) prawie dwadzieścia lat po wojnie – 21 października 1963 roku.

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony na mocy ustawy w dniu 3 lutego 2011 r. i obchodzony jest corocznie 1 marca.

 

ŚRODA POPIELCOWA – 14.02.2018 R.

opublikowane: 20 mar 2018, 13:49 przez moderator serwisu

 W dniu 14 lutego 2018 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi im. Niepokalanego Serca najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio wraz z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, wzięli udział we mszy świętej odprawionej w Kościele Świętej Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim w związku z przypadającą   w tym dniu Środą Popielcową.

Środa Popielcowa - to dzień, który rozpoczyna w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty.  Ta uroczystość ma pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. 

W Środę Popielcową katolicy rozpoczynają czterdziestodniowy post. Liczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

Okresy i dni pokuty są w Kościele katolickim specjalnym czasem ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi, między innymi poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych.  Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu”, a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc.

Wielki Post jest także okresem przygotowania katechumenów do chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany jest sam chrzest. 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt Zmartwychwstania trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym czasie przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. czas ten wydłużył się. Po raz pierwszy o poście trwającym czterdzieści dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r.

 Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Środę Popielcową słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela. Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj, jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku.


ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO NAZYWANE ŚWIĘTEM MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ – 02.02.2018 R.

opublikowane: 20 mar 2018, 13:37 przez moderator serwisu

 W dniu 2 lutego 2018 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego     i Katolickiej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Św. Ojca Pio wraz z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio, wzięli udział we mszy świętej odprawionej przez księdza prałata Henryka Kowalińskiego w Kościele Świętej Jadwigi Królowej w związku z przypadającym w tym dniu świętem Ofiarowania Pańskiego nazywanym świętem Matki Bożej Gromnicznej.

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w. odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.

W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się najstarsza maryjna procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świece. Prawdopodobnie ta procesja do największego sanktuarium rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej - nadała świętu Pańskiemu charakter maryjny, który z wolna zaczął przeważać.

Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę światła. Nawiązuje ona bezpośrednio do wielkanocnego paschału, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa, w którym Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treść tego święta podkreśla zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia, które ma objąć nawet pogan.

W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny - Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym.

Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie nowo ochrzczonej osoby wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie.

Dzień Matki Boskiej Gromnicznej miał przez cale stulecia wielkie znaczenie w roku kalendarzowym na wsi. Wtedy pachołkowie i służące otrzymywali zapłatę za przepracowany rok i mogli zmienić chlebodawcę. Z maryjnym świętem łączyły się też przysłowia wyrażające radość na nadchodzącą wiosnę, jak np. „Gromnica – zimy połowica”, „Na Gromniczną mróz – chowaj chłopie sanie, szykuj wóz, czy „Na Gromniczną ciecze – to się zima wlecze”. W tym dniu pochmurne niebo zwiastuje dobry, obfity rok, zaś słoneczne - przeszkody i trudności.

 

JASEŁKA I SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE - 23.01.2018

opublikowane: 20 mar 2018, 13:18 przez moderator serwisu

W dniu 23 stycznia 2018 r. w siedzibie szkół katolickich, uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi wystawili Jasełka, które w swoim przesłaniu nawiązywały do czasów, w których  urodził się Jezus Chrystus.

Jasełka przygotowali – Panie – Katarzyna Kacprzykowska   – nauczycielka nauczania początkowego i Beata Kubacka Mizerska –nauczycielka języka polskiego oraz Pan Adam Tataradziński – nauczyciel religii.

W tym miejscu, pragniemy serdecznie podziękować za przepiękny występ wszystkim uczniom biorącym udział w Jasełkach oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ubogacenia tej uczty duchowej – Bóg zapłać!

Swoją obecnością na Jasełkach zaszczycili znamienici goście – proboszcz parafii Świętej Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim - ksiądz prałat Henryk Kowaliński, Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim - Płk Adam Marczak, Starosta Powiatu Tomaszowskiego - Pan Mirosław Kukliński,  Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej – Pani Iwona Sarwa, Dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej – Pani  Elżbieta Łojszczyk, Kierownik KRUS – Pan Szczepan Goska, Kierownik ODR – Pan Kazimierz Maliński, Radni Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Pani  Ewa Kaczmarek, Panowie - Adam Iwanicki, Jarosław Feliński, Krzysztof Misiak, Radosław Szmidt oraz Radni Rady Powiatu Tomaszowskiego – Pan Dariusz Misztal, Krzysztof Pardej i Mirosław Banasiak, a także Radny Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki – oraz Pan - Czesław Milczarek.

Obecni na przedstawieniu jasełkowym oraz na spotkaniu opłatkowo – noworocznym byli również, inni znamienici goście: członkowie grup modlitewnych - Św. Ojca Pio, Radia Maryja, Rycerstwa Niepokalanej oraz nauczyciele, rodzice i dziadkowie uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, a także wielu członków  i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio.

Na spotkaniu obecna była także tomaszowska telewizja ,,Amazing” ( Pan Janusz Pająk ). 

Po zakończeniu Jasełek, życzenia noworoczne wszystkim zebranym złożyli: ksiądz prałat Henryk Kowaliński, Dowódca 25 brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim - Płk Adam Marczak, Starosta Powiatu Tomaszowskiego - Pan Mirosław Kukliński, Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego – Pan Dariusz Misztal, Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio – Pani Krystyna Świtkowska Ruta oraz Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi – Pan Mariusz Węgrzynowski.

Później, ksiądz prałat Henryk Kowaliński pobłogosławił pokarmy przygotowane na niniejszą uroczystość. 

Następnie, wszyscy zebrani na uroczystości łamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio oraz rodziców uczniów.

 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA PŁK WITOLDA PILECKIEGO POWIATOWEMU CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ – 10.01.2018

opublikowane: 20 mar 2018, 12:57 przez moderator serwisu

 W środę, 10 stycznia 2018 roku, odbyła się uroczystość nadania  imienia pułkownika Witolda Pileckiego Powiatowemu Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12 mszą św. w Sanktuarium św. Antoniego.

Następnie, po mszy św.  nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej pułkownika Witolda Pileckiego, która została powieszona na budynku Powiatowego Centrum Animacji Społecznej.
W dalszej kolejności w sali kina Włókniarz odbyła się cześć artystyczna poświęcona życiu tego wybitnego Bohatera Narodowego.

Na końcu uroczystości w salach należących do Powiatowego Centrum Animacji Społecznej została otwarta wystawa poświęcona pułkownikowi Witoldowi Pileckiemu.

W uroczystości brali udział wraz ze sztandarem, uczniowie szkół katolickich im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Na uroczystości, był również obecny Pan Mariusz Węgrzynowski – dyrektor szkół katolickich.


ORSZAK TRZECH KRÓLI - OBJAWIENIE PAŃSKIE – 06.01.2018

opublikowane: 20 mar 2018, 12:38 przez moderator serwisu

 

Orszak Trzech Króli przeszedł już po raz szósty ulicami Tomaszowa Mazowieckiego. W tym roku orszaki wyszły z czterech parafii: św. Rodziny przy ul. Niskiej, św. Antoniego, NMP Królowej Polski oraz św. Jadwigi i spotkały się na terenie parafii Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Spalskiej przy żywej szopce. W tym roku dopisała pogoda, co spowodowało, że był to chyba najliczniejszy orszak ze wszystkich edycji.
Po złożeniu hołdu Panu Jezusowi przez przybyłych do żłóbka trzech króli, rozstrzygnięte zostały konkursy na najpiękniejszą szopkę i gwiazdę betlejemską. Następnie, wszyscy obecni na ,,Orszaku” przenieśli się do kościoła na koncert kolęd i mszę św.

Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana też Uroczystością Trzech Króli została ustanowiona przez Kościół w celu upamiętnienia opisanego przez ewangelistę św. Mateusza pokłonu nowonarodzonemu Dzieciątku przez Mędrców, których Tradycja nazywa Królami. Pokłon ten symbolizuje pokłon świata pogan, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym.

W 2009 roku powstała w Polsce tradycja urządzania, z racji wspomnianej uroczystości, orszaków Trzech Króli. W Tomaszowie pierwszy orszak zorganizowano w roku 2013. Ta manifestacja wiary i przywiązania do życia zgodnego z wartościami chrześcijańskimi cieszy się w naszym kraju dużą popularnością.

W marszu wzięli także udział uczniowie i nauczyciele szkół katolickich oraz członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio.

Zapraszamy za rok!

 

Życzenia Świąteczne

opublikowane: 23 gru 2017, 04:46 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 23 gru 2017, 04:50 ]


                                        „Przyszedłem na świat, jako światło,
                                        aby każdy, kto we Mnie wierzy,
                                         nie pozostawał w ciemności.”
                                                                                  J 12, 46

Życzymy, aby te Święta Bożego Narodzenia były przede wszystkim

 Świętami rodzinnymi, aby przyniosły radość, pokój i wzajemną życzliwość,

by stały się źródłem umacniania ducha

a Pan Jezus Chrystus niech obdarza obficie swoim błogosławieństwem.

 

Niech Pan Jezus Chrystus,

który jest źródłem wiary, nadziei i miłości

otacza swoją opieką nie tylko w czasie Świąt Bożego Narodzenia,

 ale także przez cały nadchodzący 2018 rok.

Nauczyciele i uczniowie

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego,

Katolickiej Szkoły Podstawowej

im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Królowej Polski i Św. Ojca Pio

oraz członkowie i sympatycy

Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego

im. Św. Ojca Pio

 

 1-10 of 229