"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd
i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych".
                                                                                                   
Jan Paweł II, Westerplatte 1987


Rozpoczął się nabór na rok szkolny 2017/2018.
Szczegóły oraz druk podania dostępne w zakładce NABÓR
Szanowni Państwo !

Szkoły prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim gwarantują Państwu kompleksową opiekę i edukację Waszego dziecka, stosownie do jego wieku i indywidualnych predyspozycji. Proponują naukę w małolicznych klasach do 15 uczniów. Zapewniają wszechstronną opiekę nad uczniem, dbałość      o pełny rozwój osobowy każdego podopiecznego, przyjazną atmosferę, która będzie sprzyjała nauce i wychowaniu, a także pozwalała uczniom czuć się bezpiecznie.

Oprócz standardowych zajęć, szkoły oferują różnorodne formy pracy z uczniami oraz szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych – koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze i tym podobne, po to, aby pomóc rozwijać ich zdolności  i umiejętności. Uczniowie szkół katolickich mogą zawsze liczyć na fachową pomoc wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Wychowując „ku wartościom” mają ciągły kontakt z Kościołem Katolickim.

 

Drodzy Rodzice!

Jeżeli chcecie, aby Wasze dzieci chętnie przychodziły do szkoły, czuły się w niej bezpiecznie, znalazły przyjaciół i akceptację – zapiszcie je do naszych szkół.  A my, dołożymy wszelkich starań, aby znakomicie przygotować je do dalszej edukacji i życia w społeczeństwie.

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, nauka w nich jest bezpłatna.

 
 
AKTUALNOŚCI:

Egzaminy poprawkowe

opublikowane: 7 sie 2017, 02:46 przez moderator serwisu

Terminy egzaminów poprawkowych dla uczniów Katolickiego Gimnazjum:
1) język niemiecki piątek 25 sierpnia 2017 roku godzina 10:00;
2) matematyka poniedziałek 28 sierpnia 2017 roku godzina 10:00;
3) język angielski wtorek 29 sierpnia 2017 roku godzina 9:00;
4) chemia środa 30 sierpnia 2017 roku godzina 10:00.

Post bez tytułu

opublikowane: 7 sie 2017, 02:38 przez moderator serwisu


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

opublikowane: 7 sie 2017, 02:35 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 13 sie 2017, 04:15 ]zakonczenie roku szkolnego 16/17
Wycieczka do Warszawy - 21.06.2017

opublikowane: 7 sie 2017, 02:33 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 13 sie 2017, 04:08 ]Warszawa


Projekt edukacyjny Katolickiego Gimnazjum - 08.06.2017

opublikowane: 8 cze 2017, 23:36 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 13 sie 2017, 02:47 ]projekt 2017


DZIEŃ DZIECKA – DZIEŃ SPORTU - 01.06.20167

opublikowane: 8 cze 2017, 23:29 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 13 cze 2017, 10:11 ]

W dniu 1 czerwca 2017 roku przypadał po raz kolejny Dzień Dziecka. Warto przypomnieć w tym miejscu, że Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych i obchodzony w różnych krajach – w Polsce obchodzony jest 1 czerwca.

W tym dniu uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej wzięli udział w Dniu Sportu, jaki został zorganizowany w naszych szkołach.

Na początku została przeprowadzona rywalizacja pomiędzy klasami, a później w grupach mieszanych.

Przez cały dzień uczniowie i nauczyciele bawili się bardzo dobrze. Jak sami mówili, takie dni sportu trzeba organizować jak najczęściej.

 


dzien sportu


MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY – 21 MAJA 2017 R.

opublikowane: 8 cze 2017, 23:07 przez moderator serwisu

W dniu 21 maja 2017 r. ulicami Tomaszowa Mazowieckiego przeszedł V marsz dla życia i rodziny. Marsz miał na celu zamanifestowanie i promowanie szacunku dla wartości, jakimi są życie człowieka i rodzina. Wzięło w nim udział kilkuset tomaszowian. Trasa marszu prowadziła od parafii Świętej Jadwigi Królowej do parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Marsz odbył się pod hasłem ,,Czas dla rodziny”.

Wśród uczestników V marszu dla życia i rodziny byli również nauczyciele i uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej, a także członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio. Podobne marsze dla życia i rodziny odbyły się w 140 miastach w całej Polsce.

Tego samego dnia, na terenie parafii przy ulicy Spalskiej odbył się festyn rodzinny.

 Gwiazdą festynu była Eleni, nie zabrakło także innych atrakcji, jak loteria, ciepłe pączki, trampoliny dla dzieci, pokazy strażaków, policjantów i żołnierzy. Rozstrzygnięto także konkurs na najładniejszy transparent marszu skierowany do uczniów tomaszowskich szkół. Na scenie prezentowały się także dzieci z Tomaszowa i Ujazdu, odbyło się nabożeństwo majowe, a na finał wśród uczestników loterii wylosowano skuter. Środki finansowe zebrane podczas festynu zostaną przeznaczone na wakacyjny wyjazd dzieci i młodzieży.                  

Serdecznie zapraszamy za rok, na kolejny marsz dla życia i rodziny i festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka!

 


UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMION SZKOŁOM KATOLICKIM - KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ, KATOLICKIEMU GIMNAZJUM I KATOLICKIEMU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMUW TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ORAZ POŚWIĘCENIE SZTANDARU SZKÓŁ – 15 MAJ 2017 R.

opublikowane: 8 cze 2017, 05:59 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 9 cze 2017, 05:49 ]

 

W dniu 15 maja 2017 r. w kościele Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim miała miejsce wyjątkowa uroczystość w historii szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim. O godzinie 11:00 w obecności kilkuset osób została odprawiona pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego uroczysta, koncelebrowana msza święta w intencji całej społeczności szkół katolickich prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio. Podczas tej mszy świętej zostały przedstawione uchwały Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Świętego Ojca Pio o nadaniu szkołom katolickim – Katolickiej Szkole Podstawowej, Katolickiemu Gimnazjum  i Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu imion - Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętego Ojca Pio oraz o przekazaniu sztandaru przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Świętego Ojca Pio szkołom katolickim.

Po zakończeniu mszy świętej, najpierw głos zabrali następujący goście

- Ojciec Albert Szustak (paulin) – Opiekun Bractwa Najświętsze

Maryi Panny Królowej Korony Polskiej;

- Mariusz Marasek – Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej

Pana Antoniego Macierewicza, Dyrektor Centrum Eksperckiego

Kontrwywiadu NATO;

- Dariusz Misztal – Burmistrz Rawy Mazowieckiej;

- Maria Barbara Chomicz – Przewodnicząca Rady Powiatu

Opoczyńskiego;

- Elżbieta Ratyńska – Łódzki Wicekurator Oświaty;

- Radosław Zatoń – Dyrektor Departamentu Nadzoru

Właścicielskiego w Polskiej Grupie Energetycznej w Bełchatowie.

Później, uczniowie wystawili program artystyczny odnoszący się do nowych patronów szkół katolickich.                  

Następnie, wystąpił zespół Dobra Nowina, który dał przepiękny koncert muzyczny, który na długo pozostanie w pamięci słuchających.

W ostatniej części uroczystości, zebrani goście oraz uczniowie i nauczyciele szkół katolickich, a także członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio udali się na poczęstunek, który był przygotowany w auli kościoła i reflektarzu.

 Uroczystość, uświetnił wspaniały występ tomaszowskiej orkiestry.

Dziękujemy za obecność mediów na tej wspaniałej uroczystości – telewizji AMAZING i tomaszowskiego TIT.

Wszyscy obecni na tej wspaniałej uroczystości otrzymali okolicznościowe pamiątki – dziesiątkę różańca z podobizną Matki Bożej i Świętego Ojca Pio, Cudowny Medalik oraz obrazki z podobizną Matki Bożej Królowej Polski, Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Fatimskiej i Świętego Ojca Pio.

Lista zaproszonych gości obecnych na uroczystości nadania imion Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętego Ojca Pio - Katolickiej Szkole Podstawowej, Katolickiemu Gimnazjum i Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Tomaszowie Mazowieckim oraz poświęceniu sztandaru szkół. 

1.     Jego Ekscelencja Ks. Bp. Ireneusz Pękalski;

2.     O. Albert Szustak (paulin) – Opiekun Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej – Jasna Góra;

3.     Przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej – ks. dr Przemysław Góra;

4.     Dziekan Dekanatu Tomaszowskiego (Archidiecezja Łódzka), Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – ks. kan. Zygmunt Nitecki;

5.     Wicedziekan Dekanatu Tomaszowskiego (Archidiecezja Łódzka), Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Paweł Dziedziczak;

6.     Dziekan Dekanatu Tomaszowskiego (Diecezja Radomska), Proboszcz Parafii Św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim – ks. kan. Stanisław Pałkiewicz;

7.     Proboszcz Parafii Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim – ks. prał. Henryk Kowaliński;

8.     Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bełchatowie – Grocholicach – ks. Ireneusz Sikora;

9.     Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Krzepczowie – ks. Adam Stańdo;

10. Proboszcz Parafii Matki Bożej Różańcowej w Chrustach Nowych – ks. kan. Eugeniusz Kacperski;

11.  Proboszcz Parafii Matki Bożej  Częstochowskiej w Brzustowie – ks. Marek Polewczyk;

12.   Parafia Św. Rodziny w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Grzegorz Chirk;

13.  Parafia Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Jacek Wojciechowski;

14.  Parafia Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim – ks. Albin Żaba;

15.  Główny Koordynator Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej – Pani Maria Emanuel Dziemian;

16.     Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej RP Pana Antoniego Macierewicza, Dyrektor Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO – Pan Mariusz Marasek;

17.     Łódzki Wicekurator Oświaty - Pani Elżbieta Ratyńska;

18.     Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim – Pan Tomasz Trzaskacz;

19.     Starszy  Wizytator Delegatury Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim  – Pani Grażyna Haraśna;

20.     Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim – Pani Beata Stańczyk;

21.     Dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Pani Halina Szczucińska;

22.     Zastępca Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim – płk Adama Grela;

23.      Dowódca  7 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim -  ppłk Piotr Wrona;

24.     Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi    St. Bryg.  Jarosław Wlazłowski;

25.   Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim – St. Bryg. Krzysztof Iskierka;

26. Komendant Powiatowej Policji w Tomaszowie  Mazowieckim – Insp. Szymon Herman;

27.  Burmistrz Rawy Mazowieckiej – Pana Dariusz Misztal;

28.  Przewodnicząca Rady Powiatu Opoczyńskiego – Pani Maria Chomicz;

29. Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego – Pan Marcin Baranowski;

30. Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Bratoszewicach – Pan Marek Sarwa;

31.  Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego – Pani Barbara Robak;

32.  Sekretarz Powiatu Tomaszowskiego – Pan Jerzy Kowalczyk;

33.  Prof. Mariusz Pierzchała z Instytutu Polskiej Akademii Nauk;

34. Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi – Pan Dariusz Rogut;

35.  Dyrektor Departamentu Komunikacji w Polskiej Grupie Energetycznej w Bełchatowie – Pani Agnieszka Wysocka;

36. Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Polskiej Grupie Energetycznej w Bełchatowie – Pan Radosław Zatoń;

37. Przewodniczący Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” – Pan Zbigniew Bogusławski;

38. Dyrektor Powiatowo-Epidemiologicznej Stacji Sanitarnej w Tomaszowie Mazowieckim – Pani Iwona Sarwa;

39. Dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej – Pani Elżbieta Łojszczyk

40.   Zastępca Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Zbigniew Kowalczyk;

41.  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Piotr Żółtek;

42.  Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Szczepan Goska;

43.  Kierownik Ośrodka Doskonalenia Rolniczego w Tomaszowie Mazowieckim – Pan Kazimierz Maliński;

44.  Wójt Gminy Czerniewice – Pan Andrzej Bednarek;

45.   Wójt Gminy Rokiciny – Pan Jerzy Rebzda;

46.   Sekretarz Gminy Inowłódz – Pan Jan Żerek;

47.  Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pani Anna Grabek;

48. Radni Rady Powiatu Tomaszowskiego – Pardej Krzysztof, Misztal Dariusz, Banasiak Mirosław;

49. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Krzysztof Kuchta;

50. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Krzysztof Pierściński, Kazimierz Pietrzyk;

51. Radni Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Bobińska Krystyna, Ewa Kaczmarek, Urszula Seredyn, Jarosław Feliński, Marek Skrzypczyk, Radosław Szmidt, Marcin Rybak, Krzysztof Misiak, Adam Iwanicki, Radny Rady Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki - Czesław Milczarek;

52. Dyrektorzy szkół

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – Pan Dariusz Kwiatkowski;

- Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 –Pani Jolanta Nikodemska;

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 – Pani Magdalena Fałek;

- Dyrektor Gimnazjum nr 3 – Pani Mirosława Tomczyk;

- Dyrektor Gimnazjum nr 6 – Pani Jolanta Jabłońska;

- Zastępca Dyrektora Gimnazjum nr 6 – Pani Elżbieta Olszak;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 – Pani Ligia Twardowska;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 – Pani Iwona Sudak;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 – Pani Kamila Madzio;

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 – Pan Sławomir Żegota;

- Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 – Pani Wacława Bąk

 

15.05.17

 

 

Wyróżnienie dla uczennicy II klasy Katolickiego Gimnazjum

opublikowane: 8 cze 2017, 01:24 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 9 cze 2017, 05:48 ]

Uczennica II klasy Katolickiego Gimnazjum w Tomaszowie Mazowieckim Wiktoria Wiśniewska została wyróżniona w IV Przeglądzie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży z „Weselem” Wyspiańskiego w tle. Organizatorem wernisażu była Miejska Biblioteka Publiczna oraz doradca metodyczny plastyki Pani mgr Mirosława Płacheta. Uczniowie mieli do wykonania dowolną pracę malarską związana z „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego. Wyróżniona uczennica otrzymała dyplom oraz nagrodę książkową. Wiktorię do wernisażu przygotowała Pani mgr Ludwika Matuszczak – Deka.

Serdecznie gratulujemy!!!!

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKII KONSTYTUCJI 3 MAJA -2017

opublikowane: 8 cze 2017, 01:19 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 9 cze 2017, 05:50 ]

W dniu 3 maja 2017 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej wraz z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, wzięli udział w uroczystościach związanych z przypadającym w tym dniu świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz 226 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. celebrowaną w Kościele Św. Antoniego w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem księdza prałata Henryka Kowalińskiego i księdza prałata Edwarda Wieczorka. Następnie, po mszy św. jej uczestnicy udali się przed obelisk, który znajduje się na skwerze przed Urzędem Miasta.

 Po uroczystym wciągnięciu flagi narodowej na maszt przez poczet flagowy i odegraniu Hymnu Polski oraz przypomnieniu wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, nastąpiło odczytanie Apelu Pamięci poświęconego twórcom i ustawodawcom Konstytucji.

W dalszej kolejności żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oddali salwę honorową.

Na końcu uroczystości składano wiązanki z biało - czerwonych kwiatów. Wśród delegacji składających kwiaty, obecni byli – uczniowie i nauczyciele reprezentujący Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Katolickie Gimnazjum i Katolicką Szkołę Podstawową oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio.

Uroczystość uświetniła swoją obecnością Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewicach.

 

1-10 of 208