"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd
i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych".
                                                                                                   
Jan Paweł II, Westerplatte 1987


Rozpoczął się nabór na rok szkolny 2016/2017.
Szczegóły oraz druk podania dostępne w zakładce NABÓR

Dyrekcja szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w dniu 1 września 2016 r.

Najpierw, o godz. 14: 00 w kościele świętej Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim zostanie odprawiona msza święta w intencji całej społeczności szkół katolickich. Po mszy świętej w budynku szkół katolickich (sala gimnastyczna) odbędzie się druga część uroczystości.

 

                                                                      Serdecznie zapraszamy!

 

                                                                          Z Panem Bogiem!Szanowni Państwo !

Szkoły prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim gwarantują Państwu kompleksową opiekę i edukację Waszego dziecka, stosownie do jego wieku i indywidualnych predyspozycji. Proponują naukę w małolicznych klasach do 15 uczniów. Zapewniają wszechstronną opiekę nad uczniem, dbałość      o pełny rozwój osobowy każdego podopiecznego, przyjazną atmosferę, która będzie sprzyjała nauce i wychowaniu, a także pozwalała uczniom czuć się bezpiecznie.

             Oprócz standardowych zajęć, szkoły oferują różnorodne formy pracy z uczniami oraz szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych – koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze i tym podobne, po to, aby pomóc rozwijać ich zdolności  i umiejętności. Uczniowie szkół katolickich mogą zawsze liczyć na fachową pomoc wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Wychowując „ku wartościom” mają ciągły kontakt z Kościołem Katolickim.

 

Drodzy Rodzice!

Jeżeli chcecie, aby Wasze dzieci chętnie przychodziły do szkoły, czuły się w niej bezpiecznie, znalazły przyjaciół i akceptację – zapiszcie je do naszych szkół.  A my, dołożymy wszelkich starań, aby znakomicie przygotować je do dalszej edukacji i życia w społeczeństwie.

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, nauka w nich jest bezpłatna.

 
 
AKTUALNOŚCI:

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

opublikowane: 15.09.2016, 06:45 przez moderator serwisu

W dniu 1 września 2016 r. uczniowie II i III klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, I, II i III klasy Katolickiego Gimnazjum oraz uczniowie III i VI klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej rozpoczęli nowy rok szkolny 2016/2017.

Najpierw o godz. 14: 00, uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz cała społeczność Katolickiej Szkoły Podstawowej, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio wzięli udział we mszy św. odprawionej w ich intencji w Kościele Św. Jadwigi Królowej, przez księdza prałata Henryka Kowalińskiego.

                  

Następnie, po mszy św. wszyscy obecni na niej, udali się do budynku szkoły na drugą część uroczystości związaną z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

Podczas tej części, która rozpoczęła się modlitwą i odśpiewaniem hymnu narodowego głos zabrali: Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej - Pan Mariusz Węgrzynowski, proboszcz parafii Świętej Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim – ksiądz prałat Henryk Kowaliński oraz Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego – Pan Dariusz Misztal.

 

Wśród zaproszonych gości, na uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego obecni byli między innymi – Radny Rady Miejskiej – Pan Adam Iwanicki oraz przedstawiciele Rycerstwa Niepokalanej oraz Terenowego Biura Radia Maryja.

 
Po części oficjalnej zostały przekazane uczniom i ich rodzicom informacje dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym.

 

              

 

 

77 ROCZNICA - WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ, NAPAŚCI ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH ORAZ BITWY O TOMASZÓW MAZOWIECKI - 06.09.2016

opublikowane: 15.09.2016, 06:39 przez moderator serwisu

W dniu 6 września 2016 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio, wzięli udział w uroczystościach religijno – patriotycznych upamiętniających 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 77 rocznicę Bitwy o Tomaszów Mazowiecki oraz 77 rocznicę napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę, które odbyły się na Cmentarzu Wojennym przy ul. Smutnej oraz w Kościele Św. Jadwigi Królowej.

Uroczystość rozpoczęła się na Cmentarzu Wojennym od wciągnięcia Flagi Narodowej na maszt oraz odegrania Hymnu Narodowego.

Następnie, Dziekan Dekanatu Tomaszowskiego ksiądz prałat Henryk Kowaliński poprowadził modlitwę w intencji poległych w czasie II wojny światowej.

W dalszej kolejności, po okolicznościowych przemówieniach nawiązujących do bohaterskiej walki Polaków, w tym mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w obronie Ojczyzny i naszego miasta, odczytano Apel Poległych a żołnierze Kompanii Honorowej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim oddali salwę honorową w hołdzie bohaterom i ofiarom II wojny światowej.

Na zakończenie pierwszej części uroczystości zgromadzeni na niej, przedstawiciele różnych środowisk, w tym uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio złożyli wiązanki biało – czerwonych kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym walczących w obronie Tomaszowa Mazowieckiego żołnierzy 45 pułku 13 Dywizji Piechoty dowodzonych przez płk Stanisława Hojnowskiego.

 Później, uczestnicy pierwszej części uroczystości przemaszerowali do Kościoła Św. Jadwigi Królowej na mszę św., która została odprawiona przez księdza prałata Henryka Kowalińskiego w intencji poległych oraz o pokój na świecie.

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

opublikowane: 28.08.2016, 09:21 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 28.08.2016, 09:21 ]

Dyrekcja szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w dniu 1 września 2016 r.

Najpierw, o godz. 14: 00 w kościele świętej Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim zostanie odprawiona msza święta w intencji całej społeczności szkół katolickich. Po mszy świętej w budynku szkół katolickich (sala gimnastyczna) odbędzie się druga część uroczystości.

 

                                                                      Serdecznie zapraszamy!

 

                                                                          Z Panem Bogiem!

72 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – 01.08.2016

opublikowane: 09.08.2016, 00:38 przez moderator serwisu

W dniu 1 sierpnia 2016 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim na czele z Dyrektorem wszystkich szkół - Panem Mariuszem Węgrzynowskim oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca, wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uroczystości odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim na Cmentarzu Wojennym oraz w Kościele Św. Jadwigi Królowej.

Najpierw, w pierwszej ich części o godzinie 17: 00 nazywaną godziną W rozbrzmiały sygnały syren. W dalszej kolejności został odegrany Hymn Narodowy a Flaga Polski została wciągnięta na maszt. Później, modlitwę w intencji wszystkich poległych w Powstaniu Warszawskim poprowadził - ksiądz Jacek Wojciechowski. Następnie, zostały wygłoszone okolicznościowe przemówienia nawiązujące do bohaterskiej walki Powstańców Warszawskich.  

Na zakończenie pierwszej części uroczystości, przedstawiciele różnych środowisk, w tym, uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio złożyli wiązanki kwiatów pod obeliskiem Poległych i Pomordowanych upamiętniającym członków ruchu oporu względem niemieckiego najeźdźcy z okresu II Wojny Światowej.

Następnie, wszyscy zgromadzeni na pierwszej części uroczystości przemaszerowali do Kościoła Świętej Jadwigi Królowej. Tam, w intencji poległych w Powstaniu Warszawskim została odprawiona msza św. celebrowana pod przewodnictwem księdza Michała Podkomórki.

ŻYCZENIA WAKACYJNE

opublikowane: 27.06.2016, 20:19 przez moderator serwisu

               Kończąc rok pracy i nauki, dziękujemy Panu Bogu za miniony czas naszego wzrastania i służby. Udając się na wakacyjny odpoczynek, pragniemy wykorzystać go jak najlepiej, pozostając w bliskości z Bogiem i ludźmi.

            Niech Boża opieka towarzyszy podczas wakacji Nauczycielom, Dzieciom, Młodzieży, a także Rodzinom Uczniów naszych szkół katolickich.

Z serdecznym pozdrowieniem i modlitwą

 

Dyrekcja

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego,

Katolickiego Gimnazjum

i Katolickiej Szkoły Podstawowej

oraz

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

opublikowane: 27.06.2016, 20:07 przez moderator serwisu

W dniu 24 czerwca 2016 r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym, Katolickim Gimnazjum i Katolickiej Szkole Podstawowej został uroczyście zakończony rok szkolny 2015/2016.

Najpierw o godz.13: 30, uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz cała społeczność Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, wzięli udział we mszy św. odprawionej w ich intencji, przez księdza prałata Henryka Kowalińskiego, proboszcza parafii Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim. 

Następnie, po mszy św. wszyscy obecni na niej, udali się do budynku szkoły na drugą część związaną z zakończeniem roku szkolnego. 

Podczas tej części, która rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego głos zabrali: Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej - Pan Mariusz Węgrzynowski, ksiądz prałat Henryk Kowaliński oraz Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio - Pani Krystyna Świtkowska-Ruta, którzy podsumowali kończący się rok szkolny.

Najlepsi uczniowie, otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe i bardzo dobre zachowanie. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym to: Dominik Płachta oraz Weronika Mrówczyńska. W Katolickim Gimnazjum najwyższą średnią ocen uzyskali uczniowie – Kamil Kołodziejski i Krystian Dziubałtowski oraz uczennice - Patrycja Matuszewska, Martyna Wójciak, Aleksandra Świderska, Karina Lewicka i Milena Goździk. Natomiast w piątej klasie Katolickiej Szkoły Podstawowej najlepsze okazały się uczennice – Nina Bykowska, Nina Bujnowska, Dobrosława Kobalczyk, Patrycja Chachuła, oraz uczniowie - Maksymilian Mierzwa i Karol Kucharski

Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej otrzymali także, dyplomy za: godne reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, pracę społeczną na rzecz szkoły, wysoką frekwencję na zajęciach lekcyjnych oraz godne reprezentowanie szkoły na uroczystościach religijno – patriotycznych. 

Natomiast rodzicom uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, wręczono okolicznościowe listy gratulacyjne.

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym 2016/2017. 

 W czasie tej uroczystości na zakończenie roku szkolnego 2015/2016, został przedstawiony przez uczniów V klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz I i III Katolickiego Gimnazjum, bardzo piękny program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem Pani Justyny Jury i Pana Mateusza Olszewskiego . 

 

Na końcu uroczystości, wszyscy zgromadzeni na niej, wzięli udział w poczęstunku przygotowanym przez rodziców absolwentów Katolickiego Gimnazjum.

 

zakonczenie roku

SPŁYW KAJAKOWY – 23 CZERWCA 2016 R.

opublikowane: 27.06.2016, 19:55 przez moderator serwisu

W dniu 23 czerwca 2016 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej wzięli udział w spływie kajakowym.

Fachowa obsługa, w której obecny był cały czas zawodowy instruktor – ratownik oraz nauczyciele – panowie Adam Tataradziński i Łukasz Ćwikła miała pieczę nad bezpieczeństwem uczestników naszej wyprawy.

Dla niektórych naszych uczniów był to pierwszy kontakt z kajakiem, o samym spływie nie wspominamy. Dlatego też z oczywistych względów wszyscy mieli na sobie założone kapoki, na wypadek gdyby zaistniała nieoczekiwana sytuacja...

Trasa spływu kajakowego przebiegała od przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim aż do przystani w Inowłodzu.

Przepłynięcie trasy spływu zajęło jego uczestnikom kilka godzin. Przez całą trasę wszyscy biorący udział w spływie podziwiali przepiękną przyrodę, jaka występuje w dolinie rzeki Pilicy.

 Na szczęście, spływ przebiegał bez dodatkowych atrakcji…

 A później…, na przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim było ognisko, na którym pieczono kiełbaski i inne wiktuały.

 

spływ

IV stacja obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski w Archidiecezji Łódzkiej oraz ustanowienie św. Antoniego patronem miasta Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu tomaszowskiego

opublikowane: 27.06.2016, 10:25 przez moderator serwisu

18 czerwca 2016 r. w ramach obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski w Archidiecezji Łódzkiej odbyła się uroczystość ustanowienia św. Antoniego patronem miasta Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu tomaszowskiego.

W tej uroczystości wzięli udział także - uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz ze swoimi nauczycielami. Obecni na uroczystości byli również członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio.          

Uroczystości rozpoczęły się procesją z relikwiami św. Antoniego z kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, który był ostatnią stacją, prawie miesięcznej peregrynacji relikwii św. Antoniego po parafiach miasta Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu tomaszowskiego.

Podczas Eucharystii odczytano dekret Stolicy Apostolskiej o ustanowieniu św. Antoniego patronem miasta Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu tomaszowskiego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, który w słowie skierowanym do wiernych wiele uwagi poświęcił postaci św. Antoniego. Metropolita Łódzki przypomniał, że św. Antoni żył Ewangelią, na co dzień, doskonale znał Pismo Święte i Jego nauczaniem się w życiu kierował. Czerpał z życia Jezusa i wprowadzał Jego zasady do swojego codziennego myślenia i działania. Widział realizację swojego powołania, jako pokorny kapłan, ubogi, posłuszny i czysty w duchu św. Franciszka z Asyżu.

 Uroczystości zakończyły się wprowadzeniem relikwii świętego do kościoła św. Antoniego, który stał się Sanktuarium Św. Antoniego.

 

WYJAZD DO PARKU ROZRYWKI - 08.06.2016

opublikowane: 12.06.2016, 02:52 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 21.06.2016, 03:52 ]
energylandia


ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH – 06.06.2016

opublikowane: 12.06.2016, 02:16 przez moderator serwisu

 Już po raz czwarty, z inicjatywy Pasterza Kościoła Łódzkiego Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, odbył się zjazd koleżeński dla kapłanów wyświęconych w roku 1973 - dnia 24 maja w Poznaniu i dnia 3 czerwca w Łodzi.

 W spotkaniu, które rozpoczęło się w niedzielę 5 czerwca br. w Porszewicach uczestniczyło 23 kapłanów - dziś przynależących do diecezji Łódź, Poznań, Kalisz, Bydgoszcz.

 W poniedziałek wszystkich kapłanów gościł Tomaszów Mazowiecki - parafia Św. Jadwigi Królowej, gdzie o godz. 12: 00 została odprawiona uroczysta Msza święta. Liturgii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski świętujący również 43 rocznicę święceń kapłańskich.

 Po Mszy świętej, licznie zgromadzona w świątyni młodzież i wierni, w tym nauczyciele i uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim, na ręce Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, wszystkim świętującym rocznicę kapłaństwa, złożyli życzenia i obdarowali piękną różą.

 Na zakończenie wszystkim uczestnikom uroczystości podziękował ksiądz Bernard Cegła proboszcz parafii Luboń, dziekan kursowy kapłanów wyświęconych w Poznaniu. W sposób szczególny podziękowania zostały przekazane Księdzu Arcybiskupowi za inicjatywę, która mimo granic administracyjnych zbliża, oraz gospodarzowi miejsca księdzu prałatowi Henrykowi Kowalińskiemu za gościnę oraz za wyjazd do Skansenu rzeki Pilicy i Niebieskich Źródeł.

1-10 of 172