"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd
i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych".
                                                                                                   
Jan Paweł II, Westerplatte 1987


Rozpoczął się nabór na rok szkolny 2017/2018.
Szczegóły oraz druk podania dostępne w zakładce NABÓR
Szanowni Państwo !

Szkoły prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim gwarantują Państwu kompleksową opiekę i edukację Waszego dziecka, stosownie do jego wieku i indywidualnych predyspozycji. Proponują naukę w małolicznych klasach do 15 uczniów. Zapewniają wszechstronną opiekę nad uczniem, dbałość      o pełny rozwój osobowy każdego podopiecznego, przyjazną atmosferę, która będzie sprzyjała nauce i wychowaniu, a także pozwalała uczniom czuć się bezpiecznie.

             Oprócz standardowych zajęć, szkoły oferują różnorodne formy pracy z uczniami oraz szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych – koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze i tym podobne, po to, aby pomóc rozwijać ich zdolności  i umiejętności. Uczniowie szkół katolickich mogą zawsze liczyć na fachową pomoc wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Wychowując „ku wartościom” mają ciągły kontakt z Kościołem Katolickim.

 

Drodzy Rodzice!

Jeżeli chcecie, aby Wasze dzieci chętnie przychodziły do szkoły, czuły się w niej bezpiecznie, znalazły przyjaciół i akceptację – zapiszcie je do naszych szkół.  A my, dołożymy wszelkich starań, aby znakomicie przygotować je do dalszej edukacji i życia w społeczeństwie.

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, nauka w nich jest bezpłatna.

 
 
AKTUALNOŚCI:

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO NAZYWANE ŚWIĘTEM MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ – 02.02.2017 R.

opublikowane: 13 mar 2017, 13:41 przez moderator serwisu

W dniu 2 lutego 2017 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej wraz z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio, wzięli udział we mszy świętej odprawionej przez księdza prałata Henryka Kowalińskiego w Kościele Świętej Jadwigi Królowej w związku z przypadającym w tym dniu świętem Ofiarowania Pańskiego nazywanym świętem Matki Bożej Gromnicznej.

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w. odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.

W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się najstarsza maryjna procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świece. Prawdopodobnie ta procesja do największego sanktuarium rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej - nadała świętu Pańskiemu charakter maryjny, który z wolna zaczął przeważać.

Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę światła. Nawiązuje ona bezpośrednio do wielkanocnego paschału, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa, w którym Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treść tego święta podkreśla zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia, które ma objąć nawet pogan.

W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny - Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym.

Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie nowo ochrzczonej osoby wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie.

Dzień Matki Boskiej Gromnicznej miał przez cale stulecia wielkie znaczenie w roku kalendarzowym na wsi. Wtedy pachołkowie i służące otrzymywali zapłatę za przepracowany rok i mogli zmienić chlebodawcę. Z maryjnym świętem łączyły się też przysłowia wyrażające radość na nadchodzącą wiosnę, jak np. „Gromnica – zimy połowica”, „Na Gromniczną mróz – chowaj chłopie sanie, szykuj wóz, czy „Na Gromniczną ciecze – to się zima wlecze”. W tym dniu pochmurne niebo zwiastuje dobry, obfity rok, zaś słoneczne - przeszkody i trudności.

 

JASEŁKA I SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE - 11.01.2017

opublikowane: 13 mar 2017, 13:19 przez moderator serwisu

W dniu 11 stycznia 2017 r. w siedzibie szkół katolickich, uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum, Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 wystawili wspólne Jasełka, które w swoim przesłaniu nawiązywały do czasów, w których  urodził się Jezus Chrystus.

Jasełka przygotowała – Pani – Krystyna Rurarz   – nauczycielka religii.

W tym miejscu, pragniemy serdecznie podziękować za przepiękny występ wszystkim uczniom biorącym udział w Jasełkach oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ubogacenia tej uczty duchowej – Bóg zapłać!

Swoją obecnością na Jasełkach zaszczycili znamienici goście – proboszcz parafii Świętej Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim - ksiądz prałat Henryk Kowaliński, Starosta Powiatu Tomaszowskiego Pan Mirosław Kukliński, Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego – Pan Marek Sarwa, Wójt Gminy Ujazd – Pan Artur Pawlak, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej – Pan Krzysztof Iskierka, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej – Pani Iwona Sarwa, Kierownik KRUS – Pan Szczepan Goska, Kierownik ODR – Pan Kazimierz Maliński, Radni Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Panie - Krystyna Bobińska, Ewa Kaczmarek, Beata Stańczyk (Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie Powiatowym), Panowie - Adam Iwanicki, Marek Skrzypczyk, Jarosław Feliński, Krzysztof Misiak, Marcin Rybak, Radosław Szmidt oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof Kuchta, Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego – Pan Dariusz Misztal, a także Radni Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki – Panie Małgorzata Robak i Anna Gawarzyńska oraz Pan - Czesław Milczarek.

Obecni na przedstawieniu jasełkowym oraz na spotkaniu opłatkowo – noworocznym byli również, inni znamienici goście: członkowie grup modlitewnych - Św. Ojca Pio, Radia Maryja, Rycerstwa Niepokalanej oraz nauczyciele, rodzice i dziadkowie uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej, a także wielu członków  i sympatyków Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio.

Na spotkaniu obecna była także tomaszowska telewizja ,,Amazing” ( Magdalena Kowalczyk i Janusz Pająk ). 

Po zakończeniu Jasełek, życzenia noworoczne wszystkim zebranym złożyli: ksiądz prałat Henryk Kowaliński, Starosta Powiatu Tomaszowskiego - Pan Mirosław Kukliński, Wójt Gminy Ujazd – Pan Artur Pawlak, Członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego – Pan Marek Sarwa, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego – Pan Krzysztof Kuchta, Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio – Pani Krystyna Świtkowska Ruta oraz Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej – Pan Mariusz Węgrzynowski.

Później, ksiądz prałat Henryk Kowaliński pobłogosławił pokarmy przygotowane na niniejszą uroczystość. 

Następnie, wszyscy zebrani na uroczystości łamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio oraz rodziców uczniów.

 

 

 

ORSZAK TRZECH KRÓLI - OBJAWIENIE PAŃSKIE – 06.01.2017

opublikowane: 13 mar 2017, 12:51 przez moderator serwisu

Pomimo silnego mrozu, setki tomaszowian wzięły udział w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami Tomaszowa Mazowieckiego. Orszaki wyszły z parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, św. Rodziny i św. Jadwigi i spotkały się na terenie żywej szopki przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie Trzej Królowie złożyli pokłon. Nagrodzono również dzieci, które wzięły udział w konkursach na szopkę i gwiazdę betlejemską. Wystąpili też artyści z Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe. W marszu wzięli także udział uczniowie szkół katolickich oraz członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio.

Uroczystość Objawienia Pańskiego zwana też Uroczystością Trzech Króli została ustanowiona przez Kościół w celu upamiętnienia opisanego przez ewangelistę św. Mateusza pokłonu nowonarodzonemu Dzieciątku przez Mędrców, których Tradycja nazywa Królami. Pokłon ten symbolizuje pokłon świata pogan, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym.

W 2009 roku powstała w Polsce tradycja urządzania, z racji wspomnianej uroczystości, orszaków Trzech Króli. W Tomaszowie pierwszy orszak zorganizowano w roku 2013. Ta manifestacja wiary i przywiązania do życia zgodnego z wartościami chrześcijańskimi cieszy się w naszym kraju dużą popularnością.

Zapraszamy za rok!

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

opublikowane: 24 gru 2016, 03:55 przez moderator serwisu„Przyszedłem na świat, jako światło,

aby każdy, kto we Mnie wierzy,

nie pozostawał w ciemności.”

Jn 12, 46

 

Zdrowych, spokojnych, radosnych

i przed wszystkim rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz błogosławieństwa Bożego na cały 2017 rok

Życzą

Nauczyciele i uczniowie

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Katolickiego Gimnazjum

i

Katolickiej Szkoły Podstawowej

oraz członkowie i sympatycy

Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego

im. Św. Ojca Pio

SZKOLNE WIGILIE – 22.12.2016 r.

opublikowane: 24 gru 2016, 03:44 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 6 mar 2017, 12:21 ]

W dniu 22 grudnia 2016 r. uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej zorganizowali Szkolną Wigilię.
Uroczystość rozpoczęła się na sali gimnastycznej. Najpierw, został przeczytany fragment Ewangelii Św. Łukasza - odnoszący się do  ,,Narodzin Jezusa Chrystusa”.  Później, wszyscy obecni na uroczystości odmówili wspólnie modlitwę.
Następnie, Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej – Pan Mariusz Węgrzynowski złożył uczniom i nauczycielom wszystkich szkół najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2017.
Po złożonych życzeniach, uczniowie reprezentujący wszystkie klasy otrzymali z rąk dyrekcji szkoły przygotowany na tą okoliczność opłatek, z którym udali się do swoich sal lekcyjnych. Tam, wszyscy obecni na Wigilii, łamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia, a później śpiewali kolędy i przystąpili do wspólnej wieczerzy.

Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Msza Święta i Godzina Łaski – 8 grudnia 2016 r.

opublikowane: 24 gru 2016, 03:44 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 6 mar 2017, 12:10 ]

W dniu 8 grudnia 2016 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej uczestniczyli we mszy świętej odprawionej o godz. 9:00 w kościele Świętej Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim. Później, w ,,Godzinie Łaski”, pomiędzy godziną 12:00 a 13:00 cała społeczność szkół katolickich modliła się zarówno o potrzebne łaski dla naszych szkół, jak i również w swoich indywidualnych intencjach.

Jest to szczególny dzień dla wszystkich uczniów i nauczycieli szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe Im. Św. Ojca Pio. Szkoły obchodzą wtedy swoje święto. Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech ogłosiła Godzinę Łaski dla świata. Co roku 8 grudnia między godziną 12 a 13 można za jej pośrednictwem wypraszać szczególne łaski.

 


Matka Boża objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:

"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.

Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu".

 Historia Objawienia

8 grudnia bazylikę w Montichiari wypełniała rzesza ludzi, w tym bardzo liczni kapłani. Kościół był tak pełen, że Pierina z trudem dostała się do wnętrza. Uklękła na środku bazyliki i zaczęła odmawiać Różaniec. Nagle przerwała pełnym zachwytu okrzykiem: "O, Matka Najświętsza!".

Zapanowała cisza. Pierina spoglądała na Maryję, która ukazała się jej na szerokich, białych schodach ozdobionych białymi, czerwonymi i złotymi różami - symbolami czystości, wierności i świętości. Najpierw powtórzyła z uśmiechem słowa, które w 1858 r. wypowiedziała w Lourdes:

 "Jestem Niepokalanym Poczęciem", po czym uroczyście, z powagą i majestatem zaczęła zstępować po schodach. Po zejściu kilku stopni ogłosiła:

 "Jestem Maryja, pełna łaski, Matka mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa". Znowu zeszła kilka stopni, by odezwać się raz jeszcze:

"Przez swe przyjście do Montichiari chcę być znana, jako Rosa Mystica. Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci".

 Matka Najświętsza poprosiłaby przekazano Jej życzenie Papieżowi Piusowi XII, chce, bowiem, aby Godzina Łaski dla świata była znana i rozpowszechniana na całym świecie. Wyjaśniła zasadę nabożeństwa:

"Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę".

W tym momencie Matka Najświętsza ukazała wizjonerce swe Serce, mówiąc:

"Spójrz na to Serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to Serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju". Maryja wyjaśniła: "Z powodu mego wstawiennictwa Pan wciąż powstrzymuje czas wielkiej kary". Zapewniła, że już przygotowała dla swych dzieci morze łask. Jest ono dla tych, którzy "słuchają moich słów i zachowują je w swoich sercach".

Archidiecezja Łódzka

AKADEMIA SZKOLNA - 98 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - 18 LISTOPADA 2016 R.

opublikowane: 24 gru 2016, 03:44 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 6 mar 2017, 11:43 ]

Z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, którą obchodzimy w dniu 11 listopada 2016 r., uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej, przygotowali akademię szkolną poświęconą temu świętu.

Wśród osób zgromadzonych na tej akademii, oprócz uczniów i nauczycieli, obecni byli także, członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio.

Występ uczniów był bardzo piękną lekcją historii i wzruszył wszystkich zebranych na tej akademii.

Wszystkim występującym w akademii zgotowano gromkie oklaski.

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918); święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989; jest dniem wolnym od pracy.

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOSCI I BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – 11.11.2016

opublikowane: 24 gru 2016, 03:43 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 6 mar 2017, 11:34 ]

W dniu 11 listopada 2016 r. uczniowie i nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Mazowieckim, wspólnie z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio, wzięli udział w uroczystościach religijno – patriotycznych związanych z przypadającą w tym dniu 98 rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej celebrowanej w Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w intencji Ojczyzny. Na mszy świętej obecni byli przedstawiciele różnego rodzaju środowisk i organizacji działających na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. 

Po mszy świętej, na dziedzińcu Kościoła, pod obeliskiem przypominającym walkę Polaków o niepodległość, zostały złożone biało-czerwone wiązanki kwiatów. Wśród delegacji, które składały wiązanki kwiatów, byli również obecni, nauczyciele i uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio.

Później, zgromadzeni na mszy świętej przemaszerowali na Plac Kościuszki, gdzie nastąpiła defilada żołnierzy z tomaszowskiej jednostki wojskowej.  W tym miejscu zostały złożone również wiązanki kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki – wśród delegacji byli także nauczyciele i uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio.

Jeszcze później, wszyscy zebrani na uroczystości przemaszerowali pod pomnik poległych Legionistów Józefa Piłsudskiego.

Tutaj, miały miejsce okolicznościowe przemówienia przypominające historię odzyskania niepodległości przez Polskę oraz osobę Józefa Piłsudskiego.

Na końcu uroczystości, przedstawiciele różnego rodzaju organizacji, w tym nauczyciele i uczniowie szkół katolickich oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, złożyli wiązanki biało czerwonych kwiatów pod Pomnikiem Legionistów. 

Zgodnie z tradycją, tuż po zakończeniu uroczystości, odbył się także Bieg Niepodległości, w którym bardzo licznie udział wzięli uczniowie i nauczyciele szkół katolickich.

38 ROCZNICA WYBORU KAROLA WOJTYŁY NA STOLICĘ PIOTROWĄ – 16.10.2016 R.

opublikowane: 24 gru 2016, 03:43 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 6 mar 2017, 11:16 ]Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu niebędącym Włochem. Odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził każdy kontynent, bywał w miejscach, do których nie docierali wcześniej inni papieże. Wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie. 

Dzieciństwo

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, około 30km od Krakowa, jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. 20 czerwca został ochrzczony w kościele parafialnym przez ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Był wychowany w religijnej atmosferze. W jego domu rodzinnym czytano Pismo Święte i wspólnie się modlono. Wojtyłowie mieszkali bardzo blisko kościoła, w skromnym, dwupokojowym mieszkaniu przy ulicy Kościelnej 7. Lolek- bo tak nazywano małego Karola- uczęszczał do ochronki prowadzonej przez siostry nazaretanki. Ojciec Święty wracał potem pamięcią do tamtych czasów: „Bardzo dobrze sobie zapamiętałem Nazaret, siostry i tę ochronkę. To jest jedno ze wspomnień, które najdłużej mi zostało w pamięci z pierwszych lat mojego życia, jeszcze przed szkołą”. Matka Karola, Emilia, często zabierała syna do Krakowa, gdzie mieszkały jej trzy siostry i starszy brat Lolka, Edmund- wówczas student medycyny.  Z tatą natomiast Karol odwiedzał często Kalwarię Zebrzydowską. 

Kiedy skończył 6 lat, rozpoczął naukę w szkole podstawowej dla chłopców. Jako dziewięciolatek stracił matkę, która zmarła w wieku zaledwie 45 lat. Karol bardzo przeżył to wydarzenie. Odtąd mieszkał tylko z ojcem. Po latach wspominał: „Nieraz zdawało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mego ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium.” Od 1932 roku Karol uczył się w wadowickim Gimnazjum im. Marcina Wadowity. Interesował się teatrem, był ministrantem, pasjonatem górskich wycieczek. Już wtedy towarzyszyło mu gorliwe nabożeństwo do Maryi.

Kolejną tragedią w życiu młodego Karola Wojtyły była śmierć jego brata, Edmunda, który zaraził się od pacjenta szkarlatyną- wówczas nieuleczalną.

Młodość

W 1938 roku Karol zakończył naukę w gimnazjum. Świetnie zdał maturę (co uczcił słynnymi kremówkami wspominanymi podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku) i wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamieszkał wraz z ojcem w Krakowie, przy ulicy Tynieckiej 10. Już wtedy pisał wiersze. Brał udział w spotkaniach grupy literackiej. Pozostał wierny także innej swojej pasji- piłce nożnej.

Wojna pokrzyżowała plany młodego Wojtyły i uniemożliwiła mu kontynuowanie studiów. Niemcy zamknęli Uniwersytet Jagielloński i podstępem wywieźli do obozu koncentracyjnego jego profesorów. W 1940 roku, jako dwudziestolatek, Karol zaczął pracę fizyczną- najpierw w zakładach chemicznych Solvay, potem w kamieniołomie na Zakrzówku, a później w oczyszczalni wody w Borku Fałęckim. Pobożność Karola- choć z początku wykpiona przez współpracowników- budziła w nich później ogromny szacunek.

18 lutego 1941 po długiej chorobie zmarł ojciec przyszłego papieża. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Karol w wieku 21 lat pozostał sam- bez najbliższej rodziny.

 Jesienią 1941 roku Karol założył wraz z przyjaciółmi Teatr Rapsodyczny. Pierwsze przedstawienie wystawił w święto Wszystkich Świętych, 1 listopada 1941 roku. Podczas wojny teatr zrealizował 22 przedstawienia. W 1942 roku Karol Wojtyła rozstał się ze spektaklami i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Kapłaństwo

1 listopada 1946 roku Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy. Dzień później odprawił mszę prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. Kontynuował później studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum (obecnie Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu- Angelicum) w Rzymie. Tematem jego pracy doktorskiej była doktryna wiary u św. Jana od Krzyża. Aby móc czytać oryginalne teksty świętego, ksiądz Karol uczył się języka hiszpańskiego. Wiosną 1947 roku pojechał do San Giovanni Rotondo, gdzie wyspowiadał się u o. Pio i uczestniczył we mszy świętej przez niego odprawianej. To przeżycie umocniło jeszcze bardziej wiarę przyszłego papieża.

Ksiądz Wojtyła uzyskał w Rzymie doktorat i wrócił do Polski. Został skierowany do pracy w ubogiej wiejskiej parafii w Niegowici. Jego głównym obowiązkiem było nauczanie religii. Wolny czas spędzał z młodzieżą na świeżym powietrzu. W sierpniu 1949 został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Został duszpasterzem studentów. Jeździł z nimi w góry i na kajaki. Jako pierwszy założył w parafii Poradnictwo Rodzinne. Publikował w krakowskich periodykach katolickich: miesięczniku „Znak” i „Tygodniku Powszechnym”. Pojawiały się tam nie tylko jego artykuły, ale i wiersze. Swoje utwory ks. Wojtyła podpisywał pseudonimem Andrzej Jawień lub Stanisław Andrzej Gruda.

Na polecenie kard. Adama Sapiehy, ks. Wojtyła przeniósł się z parafii św. Floriana na ul. Kanoniczą w Krakowie, aby poświęcić się pracy naukowej. Zaczął prowadzić wykłady w Seminarium Duchownym w Krakowie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studenci polubili księdza profesora w połatanej sutannie i wytartym płaszczu. W największej sali na jego wykładach był zawsze tłok.

W grudniu 1953 jego praca habilitacyjna "Ocena możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maksa Schelera" została przyjęta jednogłośnie przez Radę Wydziału Teologicznego UJ, jednak ksiądz Wojtyła nie uzyskał habilitacji z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty.

Biskup i kardynał

28 września 1958 w katedrze na Wawelu ks. Wojtyła przyjął święcenia biskupie z rąk abp Eugeniusza Baziaka. Został tym samym najmłodszym biskupem w Polsce- miał wówczas tylko 38 lat. Mottem jego posługi stały się odniesione do Maryi słowa „Totus Tuus”, czyli „Cały Twój”. Wizytował parafie, odwiedzał księży, głosił rekolekcje. W 1962 roku został krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Lata posługi biskupiej Karola Wojtyły przypadały na czas walki władz komunistycznych z Kościołem.

Jesienią 1962 roku Jan XXIII otworzył w Rzymie Sobór Watykański II, w którego obradach abp Wojtyła aktywnie uczestniczył. Zabierał głos, zgłaszał swoje uwagi do omawianych schematów. Owocem jego uczestnictwa w obradach była Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnymGaudium et spes”. Po zakończeniu soboru abp Wojtyła rozpoczął realizację jego idei w Krakowie.

Nie zapominał przez cały ten czas o młodzieży. Z entuzjazmem przyjął pomysł ks. Franciszka Blachnickiego, by utworzyć dla młodych Ruch Światło-Życie, zwany Oazą. Miejsce formacji i modlitwy. Abp Wojtyła chętnie spotykał się z oazowiczami. Najbardziej lubił z młodzieżą śpiewać „Barkę”- pieśń, która wielokrotnie do niego powracała podczas pielgrzymek do Polski. 

29 maja 1967 roku abp Wojtyła został mianowany przez Pawła VI kardynałem. 28 czerwca otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej czerwony biret. Jako kardynał odbywał podróże zagraniczne. Był zapraszany m.in.  przez środowiska uniwersyteckie.

W 1969 powstało dzieło Karola Wojtyły „Osoba i czyn”- najważniejszy wkład przyszłego papieża w filozofię. Ogółem przed rozpoczęciem pontyfikatu ukazało się kilkanaście jego książek, m.in. „Elementarz etyczny”, „Miłość i odpowiedzialność”.

Pontyfikat

16 października 1978 na konklawe zwołanym po śmierci Jana Pawła I, w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Szacuje się, że jego kandydaturę poparło 103 kardynałów, na 111 głosujących. O godzinie 18:45 otworzyło się balkonowe okno Pałacu Apostolskiego. Na słowa „Habemus papam!” tłum odpowiedział burzą oklasków. Na wieść, że nowy papież pochodzi z Polski- zaskoczeniem. Jan Paweł II przywitał się z wiernymi w języku włoskim. Wśród ludzi wybuchła kolejna fala entuzjazmu. Mówił: „Jeszcze przeżywamy wielki smutek z powodu śmierci naszego ukochanego papieża Jana Pawła I, a oto Najdostojniejsi Kardynałowie już powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej (…). Nie wiem, czy potrafię rozmawiać waszym… naszym językiem włoskim. Jeśli się pomylę, to mnie poprawcie…”.  Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu niebędącym Włochem.

Wiele czasu papież poświęcił budowie jedności pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi. W encyklice „Redemptor hominis” napisał: „Nigdy nie przestanę tego podkreślać i będę popierał każdy wysiłek podejmowany w tym kierunku na wszystkich płaszczyznach, w których spotkamy naszych braci chrześcijan.” Wielką wagę przywiązywał do stosunków z ludźmi innej wiary, nie tylko w ramach chrześcijaństwa. Uczestniczył w modlitewnym spotkaniu w Asyżu z przedstawicielami kilkudziesięciu religii świata. Przeszedł do historii jako pierwszy papież, który odwiedził świątynie judaizmu i islamu.

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II odbyła się pod hasłem „Gaude Mater Polonia” w dniach 2-10 czerwca 1979. To podczas tej podróży padły słynne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. To wezwanie stało się jednym z haseł powstałej rok później „Solidarności”. Kolejne pielgrzymki Jana Pawła II do Polski to lata 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002.

Wraz z rozpoczęciem pontyfikatu nie zakończyła się pasja Jana Pawła II związana z literaturą. W 2003 roku ukazał się „Tryptyk rzymski”- poemat wydany w 6 językach. Oprócz tego, w czasie pontyfikatu papież wydał m.in. takie książki jak „Dar i tajemnica”, czy „Pamięć i tożsamość”.

Jan Paweł II wkrótce został nazwany „papieżem-pielgrzymem”. Odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził każdy kontynent, bywał w miejscach, do których nie docierali wcześniej inni papieże. 8 razy odwiedził Polskę, 7 razy Stany Zjednoczone i Francję, 9 razy spotkał się z młodymi na Światowych Dniach Młodzieży, które sam zapoczątkował. Odbył 142 podróże na terenie Włoch. Odwiedził 301 z 334 istniejących rzymskich parafii. Podczas wszystkich pielgrzymek przebył ponad 1,6 miliona kilometrów, co odpowiada 40-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Ogłosił 1338 błogosławionych i 482 świętych. Nominował 231 kardynałów. Wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie. Napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie. Był papieżem przez 26 i pół roku, czyli 9666 dni. Jego pontyfikat był drugim co do długości w dziejach Kościoła.

Posługa Jana Pawła II była pełna entuzjazmu wiary, ale i naznaczona cierpieniem. Choroby papieża zaczęły się od pamiętnego zamachu 13 maja 1981. Podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19 Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ocalenie, jak wielokrotnie podkreślał, zawdzięczał Matce Bożej Fatimskiej. Powiedział później: "Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę". Papież od 1992 roku cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. 13 maja 1992, w 11 rocznicę zamachu, ustanowił Światowy Dzień Chorego. W lutym 2005 roku nastąpiło pogorszenie stanu papieża. 2 kwietnia 2005, w dniu śmierci, o godzinie 7:30 rano, papież zaczął tracić przytomność. Tego samego dnia około godziny 15:30 papież powiedział: „Pozwólcie mi iść do domu Ojca”. O godzinie 19 wszedł w stan śpiączki. Osobisty papieski lekarz stwierdził śmierć papieża o godzinie 21:37 czasu miejscowego. Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek, 8 kwietnia 2005 roku. Pojawiło się na nim kilka milionów osób. Mszę świętą żałobną odprawił Joseph Ratzinger. Wielu wiernych przyniosło na nią transparenty z napisem „Santo subito” („Święty natychmiast”). Dali w ten sposób do zrozumienia, że ich wolą jest jak najszybsze wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze. Wymownym znakiem podczas uroczystości był mocny wiatr, który przewracał kartki księgi Ewangelii położonej na trumnie. W którymś momencie podmuch zamknął całkiem księgę.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 14.10.2016

opublikowane: 25 paź 2016, 10:58 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 27 paź 2016, 11:57 ]

W dniu 13 października 2016 r. w siedzibie szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się akademia z okazji przypadającego w dniu 14 października Dnia Edukacji Narodowej.

W akademii, wystąpili z pięknym programem artystycznym uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej, Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Podczas uroczystości, która odbyła się na sali gimnastycznej obecni byli nauczyciele i uczniowie szkół katolickich.

Program artystyczny przygotowała uczennica klasy VI Katolickiej Szkoły Podstawowej -  Nina Bykowska. Opiekę nad przygotowaniem uroczystości objęły następujące nauczycielki: mgr inż. Justyna Jura, mgr Katarzyna Kacprzykowska oraz mgr Sylwia Okólska.

Na końcu uroczystości, Pan Mariusz Węgrzynowski – dyrektor szkół katolickich, podziękował wszystkim, którzy przygotowali tą akademię i w niej wystąpili. Dyrektor złożył również w imieniu Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji przypadającego ich święta.

 

den16

1-10 of 184