Główna‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

opublikowane: 19 kwi 2013, 03:21 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 22 sie 2013, 02:48 ]
    W dniu 3 września 2012 r. uczniowie I, II i III klasy Katolickiego Gimnazjum rozpoczęli nowy rok szkolny 2012/2013.
 
    Najpierw o godz. 12:00, uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz cała społeczność Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio wzięli udział we mszy św. odprawionej w ich intencji w Kościele Św. Jadwigi Królowej, przez Dziekana Dekanatu Tomaszowskiego Archidiecezji Łódzkiej księdza prałata Henryka Kowalińskiego.
 
    Następnie po mszy św. wszyscy obecni na niej, udali się do budynku szkoły na drugą część związaną z rozpoczęciem roku szkolnego. Podczas tej części, która rozpoczęła się modlitwą i odśpiewaniem hymnu narodowego głos zabrali: Dyrektor Katolickiego Gimnazjum - Pani Zofia Gołaszewska, Zastępca Dyrektora - Pan Mariusz Węgrzynowski, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio - Pan Marek Kociubiński, Dziekan Dekanatu Tomaszowskiego Archidiecezji Łódzkiej – ksiądz prałat Henryk Kowaliński oraz obecni na tej uroczystości Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Antoni Macierewicz i Pan Marcin Witko.
 
    Po części oficjalnej zostały przekazane uczniom i ich rodzicom szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym.
 
    Na końcu spotkania, wszyscy zgromadzeni wzięli udział w poczęstunku przygotowanym przez członkinie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego
Im. Św. Ojca Pio.
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
BISKUP ORDYNARIUSZ
MAREK JĘDRASZEWSKI
 
 
ARCYBISKUP METROPOLITA ŁÓDZKI
PROFESOR NAUK TEOLOGICZNYCH

    Urodził się dnia 24 lipca 1949 roku. Maturę uzyskał w roku 1967 w I. Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie, w latach 1967-1973, studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Dnia 24 maja 1973 przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. W roku 1974 uzyskał licencjat (magisterium) z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na podstawie pracy .Problematyka osoby w filozofii Gabriela Marcela" (promotor: ks. prof. Ludwik Wciórka). W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.
    W roku 1975 abp Antoni Baraniak skierował go na studia specjalistyczne, które odbył na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W czerwcu 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii na podstawie pracy La filosofia del simbolo religioso di Paul Ricoeur" (wyróżniona złotym medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego), natomiast dnia 20 grudnia 1979 roku obronił pracę doktorską Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas" (promotor: prof. Simon Decloux SJ, praca nagrodzona złotym medalem Ojca Świętego Jana Pawła II).
    Po powrocie do Kraju w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Jednocześnie, w latach 1980-1987 był prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987-1996 redaktorem, od 1990 redaktorem naczelnym .Przewodnika Katolickiego".
    W roku 1991 habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy .Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze" (rozprawa opublikowana pod tytułem "W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre - E.Levinas", Kraków 1994). W roku 1996 otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.
    W roku 1996 otrzymał nominację arcybiskupa Juliusza Paetza na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. 284 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski obradujące w Rzeszowie w dniach 13-14 września 1996 roku powołało go na konsultora Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski. W tym samym też czasie został mianowany visiting professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego  w Rzymie.
Dnia 17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk arcybiskupa Juliusza Paetza dnia 29 czerwca 1997 roku w Poznaniu. Współkonsekratorami byli: arcybiskup Zenon Grocholewski, sekretarz Sygnatury Apostolskiej (dzisiaj kardynał, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego), oraz arcybiskup Marian Przykucki, metropolita szczecińsko-kamieński.
    W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 26 listopada 1998 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM, a dnia 7 grudnia tegoż roku nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM. Dnia 2 stycznia 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
    Zebranie Plenarne KEP obradujące na Jasnej Górze w dniu 28 listopada 2002 roku powołało do na delegata KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.
    Dnia 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim.
    Ingres do archikatedry łódzkiej odbył 8 września 2012 r.