Główna‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

KSIĄDZ BISKUP IRENEUSZ PĘKALSKI HONOROWYM OBYWATELEM TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO – 16 CZERWCA 2014 R

opublikowane: 29 sie 2014, 01:43 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 30 sie 2014, 02:57 ]

W dniu 16 czerwca 2014 r. w Tomaszowie Mazowieckim miało miejsce podniosłe wydarzenie - ksiądz biskup Ireneusz Pękalski otrzymał akt nadania Honorowego Obywatelstwa Tomaszowa Mazowieckiego.

 Uroczystość wręczenia aktu Honorowego Obywatelstwa składała się z dwóch części. W pierwszej, która odbyła się w kościele Św. Antoniego, ksiądz biskup celebrował wraz ze wszystkimi proboszczami parafii położonych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego mszę świętą w intencji mieszkańców naszego miasta. 

 W drugiej części uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Miasta, księdzu biskupowi został wręczony przez władze miejskie akt Honorowego Obywatelstwa Tomaszowa Mazowieckiego. Tytuł Honorowego Obywatela Tomaszowa Mazowieckiego został nadany księdzu biskupowi Ireneuszowi Pękalskiemu 26 marca 2014 r. uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

W czasie tej uroczystości ksiądz biskup przypomniał o swoich tomaszowskich korzeniach. Nawiązał do ważnych dla niego miejsc takich jak: dom rodzinny, szkoła, miejsca rekreacji. Następnie podziękował za nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta i zadeklarował, że oprócz przywilejów, jakie daje nadany tytuł, bierze na siebie obowiązki z nim związane. Zapewnił również o modlitwie za mieszkańców naszego miasta. 

W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum w Tomaszowie Mazowieckim - Zastępca Dyrektora obydwu szkół – Pan Mariusz Węgrzynowski, uczniowie – Konrad Świnoga, Tomasz Lewicki, Karol Mirowski, Jakub Lublin i Dawid Skorupiński oraz Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio – Pan Marek Kociubiński.

Cała grupa reprezentująca szkoły katolickie złożyła także osobiście życzenia księdzu biskupowi, wręczając wiązankę kwiatów i pamiątkową ikonę przedstawiającą świętą rodzinę.

W czasie drugiej części uroczystości, głos w imieniu społeczności szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim zabrał Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio Pan Marek Kociubiński, który wypowiedział następujące słowa:


EKSCELENCJO!

            CZCIGODNY KSIĘŻE BISKUPIE!

    Społeczność szkół katolickich w Tomaszowie Mazowieckim, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Gimnazjum oraz Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, wyraża radość z przyznania przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego Księdzu Biskupowi Ireneuszowi Józefowi Pękalskiemu TYTUŁU HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO.

            Ten tytuł jest zaszczytnym dowodem uznania dla Jego Ekscelencji! Za niepowtarzalny wkład w historię, rozwój, znaczenie i sławę naszego miasta oraz jest wyrazem wdzięczności za wspieranie różnych działań i inicjatyw służących wspólnemu dobru. 

    Czcigodny księże biskupie! Twój związek z Tomaszowem Mazowieckim, to nie tylko więzy rodzinne, miejsce urodzenia oraz czas nauki w szkole podstawowej i średniej, ale to przede wszystkim Twoja ciągła, regularna obecność w życiu jego mieszkańców i tomaszowskiego kościoła.

            Ekscelencjo! Z głębi serca dziękujemy Ci za takie właśnie świadectwo pracy na rzecz naszego miasta. Pomimo tak wielu obowiązków związanych z posługą biskupią zawsze znajdujesz czas na spotkanie się z jego mieszkańcami i wspólną modlitwę w intencjach dotyczących spraw naszego miasta. Serdeczne Bóg zapłać!

   W tym miejscu, jako społeczność szkół katolickich składamy również Jego Ekscelencji, najserdeczniejsze życzenia z przypadającej w tym roku 40 rocznicy święceń kapłańskich oraz zbliżających się imienin.

 Niech Matka Boża i Święty Ojciec Pio wspomagają Ciebie drogi księże biskupie w kolejnych latach Twojej trudnej posługi duszpasterskiej dla dobra Kościoła, Tomaszowa Mazowieckiego i całej Polski.

My zaś, będziemy wspierać Ciebie naszą codzienną modlitwą.                                                                                                                              Szczęść Boże!

 

Ireneusz Pękalski urodził się 9 marca 1950 r. w Tomaszowie Mazowieckim, jako syn Mariana i Heleny z domu Aniołczyk. W 1957 r. rozpoczął edukację szkolną. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 5 w rodzinnym mieście, a następnie uczył się w II Liceum Ogólnokształcącym, w którym uzyskał świadectwo dojrzałości w 1968 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1974 r. z rąk biskupa Józefa Rozwadowskiego.

    Po święceniach skierowany został na placówkę duszpasterską do parafii w Ksawerowie koło Łodzi. W 1976 r. rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień magistra prawa kanonicznego za pracę na temat Kongregacji Świętego Oficjum, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Edwarda Sztafrowskiego. W 1979 r. został skierowany na dalsze studia w papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Tam w 1981 r. obronił rozprawę doktorską z zakresu prawa kanonicznego, zatytułowaną Evoluzione delle competenze delle Congregazioni Della Cura Romana, pod kierunkiem ks. prof. Urbano Navarette SJ.

       Po powrocie do diecezji w czerwcu 1982 r. został mianowany 1 lipca kapelanem sióstr albertynek i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Wróblewskiego oraz pracownikiem Kurii Biskupiej, gdzie od 1993 r. pełnił funkcję notariusza. Oprócz tego został także obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Łodzi.

    Od 1983 r. jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Prawo kanoniczne wykładał również w Instytucie Teologicznym w Łodzi i w łódzkim Punkcie Konsultacyjnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

    W latach 1987-1993 był prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, a od 1993 do 2000 r. pełnił obowiązki rektora tej uczelni. Był sekretarzem Rady kapłańskiej, członkiem Kolegium Konsulatorów, wice postulatorem wyniesienia na ołtarze sługi Bożej Wandy Malczewskiej, a w latach 1993-2000 redaktorem naczelnym „Łódzkich Studiów teologicznych”. Wniósł poważny wkład w dzieło III Synodu Archidiecezji Łódzkiej.

    6 grudnia 1990 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Łódzkiej, 26 czerwca 1993 r. papież Jan Paweł II odznaczył go godnością kapelana Jego Świątobliwości. 9 grudnia 1997 r. został kanonikiem gremialnym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej.

    11 grudnia 1999 r. mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem tytularnym Castello di Tingizio i pomocniczym Archidiecezji Łódzkiej. Jako motto swojej działalności biskupiej przyjął słowa św. Pawła Apostoła z 1 Listu do Koryntian: Omnibus Omnia. Sakrę biskupią przyjął 8 stycznia 2000 r. w archikatedrze łódzkiej. Jego konsekratorem był arcybiskup łódzki Władysław Ziółek, a współkonsekratorami arcybiskup Jan Bolonek, ówczesny nuncjusz apostolski w Urugwaju, i biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej Adam Lepa.

    Pełni obowiązki wikariusza generalnego, sędziego Trybunału Metropolitalnego łódzkiego, przewodniczącego Wydziału Wydawnictw i Mass Mediów, Komisji ds. Wydawnictw w Kurii Archidiecezji Łódzkiej. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów.

Źródło: Ks. Stanisław Grad, Ks. Mieczysław Różański, „Kapituła Katedralna Łódzka”, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2007.

 

Comments