Listopad

Święty to człowiek zwycięski, to człowiek,
któremu w życiu udało się najważniejsze -
przede wszystkim zaprzyjaźnić się z Bogiem
 i znaleźć tę drogę do świętości,
w której raduje się w Trójcy Świętej Jedynym

 

Uroczystość Wszystkich Świętych ukazuje nam Kościół jako rzeczywistość dynamiczną, która działa co prawda w świecie, w którym my żyjemy, ale która również rozciąga się poza ten świat. Rozciąga się jako Kościół triumfujący obejmujący tych, którzy już są u Boga i cieszą się jego chwałą; a także Kościół cierpiący czyli ten, który przygotowuje się w stanie, który zwykliśmy nazywać czyśćcem do pełnego obcowania z Bogiem.

W czasie tej uroczystości wspominamy ich myśląc jednocześnie o sobie.
 Oni są dla nas wzorem, jak dojść do Nieba.