WIERZĘ W SYNA BOŻEGO


Wsłuchując się w słowa znanej pieśni kościelnej
 „Niebiosa, rosę
spuśćcie nam z góry”, wchodzimy w Adwent,
czyli w oczekiwanie na przyjście Zbawiciela.
Nie jest to czas umartwień, ale porządkowania naszych sumień i naszego życia.
W tym okresie łączymy się w naszym oczekiwaniu ze wszystkimi sprawiedliwymi synami i córkami Izraela.
W sposób szczególny łączymy się z Maryją i jej Oblubieńcem, św. Józefem, dla których Adwent - od chwili Zwiastowania - był radosnym wyczekiwaniem na narodziny Jezusa.

  List Pasterski Episkopatu Polski na Adwent Roku Pańskiego 2013