Główna‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY FATIMSKIEJ ORAZ PROJEKT EDUKACYJNY KLASY II - 13.05.2013

opublikowane: 16 cze 2013, 23:43 przez moderator serwisu   [ zaktualizowane 5 lip 2013, 03:49 ]
    W dniu 13 maja 2013 r. przypadało Święto Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. W związku z tym, uczniowie i nauczyciele Katolickiego Gimnazjum oraz członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego Im. Św. Ojca Pio wzięli udział we mszy św., która została odprawiona w ich intencji
w Kościele Św. Jadwigi Królowej. Mszę świętą odprawił ksiądz prałat Henryk Kowaliński Dziekan Dekanatu Tomaszowskiego Archidiecezji Łódzkiej.

    Wszyscy nasi uczniowie w czasie odprawianej mszy św. znajdowali się w "Prezbiterium” Kościoła aby móc w bardziej uroczysty i aktywny sposób uczestniczyć w sprawowanej Eucharystii. Po zakończeniu mszy św. nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, przed którym modlili się wszyscy obecni na Eucharystii.

    Następnie, po modlitwie, wszyscy udali się do siedziby szkoły. Tutaj, uczniowie klasy II zaprezentowali przygotowane przez nich, projekty edukacyjne. Temat pierwszego projektu to: "Znaczenie reklamy w naszym życiu”, drugi: "Wykorzystanie brył w architekturze”. Obydwie grupy uczniów, które przygotowały projekty pod kierunkiem pań – Moniki Piwowarskiej i Justyny Jury zostały ocenione pozytywnie.
 
    
    Kwestie związane z realizacją projektu edukacyjnego reguluje
 
ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046)
 
    § 21a.
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie         konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych         w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 
Dlaczego projekt?
    • pozwala poznać i zrozumieć zjawiska oraz procesy spotykane w otaczającym szkołę świecie;
    • uczy samodzielności w poszukiwaniu informacji i wykorzystywaniu ich do wykonywania zadań
    i rozwiązywania rozpoznanych przez siebie (oraz innych) problemów;
    • uczy, skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi i wspólnego działania;
    • przygotowuje też młodych ludzi do wykonywania – teraz i w przyszłości – zadań związanych
    z aktywnością obywatelską, pracą zawodową i życiem osobistym. Praca zespołowa w szkole rozwija
    kapitał społeczny. Upowszechnienie projektów edukacyjnych w gimnazjach jest
    odpowiedzią edukacji na pilną potrzebę rozwoju kapitału społecznego w Polsce.