Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży.
Proszę Cię, Naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien.
Naucz mnie dawać a nie liczyć, 
walczyć a na rany nie zważać, 
pracować a nie szukać spoczynku, 
ofiarować się a nie szukać nagrody innej, 
prócz poczucia, że spełniłem Twoją Najświętszą Wolę. Amen

- modlitwa św. Ignacego z Loyoli