O szkole‎ > ‎

Historia szkoły

Katolickie Gimnazjum w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęło swoją działalność oświatową  1 września 2010 r.

  1. Adres szkoły – Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 95 / 97. Jest ona położona na terenie parafii Św. Jadwigi Królowej – Archidiecezja Łódzka. 
  2. Organ prowadzący szkołę – Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim;
  3. Czas trwania naboru do szkoły - cały rok - możliwe są również, przyjęcia w czasie trwania roku szkolnego uczniów, którzy rozpoczęli naukę w innych szkołach a chcieliby z różnych przyczyn zmienić miejsce nauki;
  4. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej;
  5. Nauka w szkole jest bezpłatna.
  6. Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki zezwolił na używanie określenia "katolickie" w odniesieniu do nazwy własnej Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim oraz w nazwach szkół: gimnazjum i liceum ogólnokształcące, utworzonych przez to stowarzyszenie, stosownie do kan. 300 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
  7. Od 1 września 2013 r. swoją działalność oświatową rozpocznie Katolickie Liceum Ogólnokształcące – w roku szkolnym 2012 / 2013 będziemy mieli pierwszych absolwentów Katolickiego Gimnazjum, którzy już dzisiaj wyrażają chęć kontynuowania nauki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym prowadzonym przez nasze "Stowarzyszenie".
  8. W dniu 21 marca 2009 r. Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim zostało Zawierzone Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski, Matki Jasnogórskiej na Jasnej Górze.

 

W pierwszym roku funkcjonowania Katolickiego Gimnazjum w klasie pierwszej uczyło się sześcioro uczniów. W roku kolejnym w klasach pierwszej i drugiej było piętnaścioro uczniów. Obecnie w trzech klasach gimnazjum – I, II i III uczy się trzydziestu jeden uczniów zamieszkałych na terenie 4 gmin powiatu tomaszowskiego.

 

Opiekunem duchowym Katolickiego Gimnazjum oraz Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio jest ksiądz prałat Henryk Kowaliński - Dziekan Dekanatu Tomaszowskiego Archidiecezji Łódzkiej.

Nauczyciele pracujący w szkole to praktykujący katolicy. 

Do Katolickiego Gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy otrzymają pozytywną opinię od proboszcza parafii, z której pochodzą lub katechety uczącego ucznia w Szkole Podstawowej oraz od wychowawcy klasy. W czasie naboru do naszej szkoły odmówiliśmy przyjęcia kilkunastu uczniów, którzy mieli negatywne opinie katechetów i wychowawców klas. W trakcie naszej działalności pożegnaliśmy się również z uczniem, który swoim zachowaniem złamał zasady panujące w naszej szkole. Takie decyzje, podejmowane są z myślą o tym, aby uczniowie Katolickiego Gimnazjum mogli uczyć i wychowywać się w atmosferze wzajemnego szacunku względem siebie, aby nie występowały przejawy jakiejkolwiek agresji, czy to fizycznej, czy też słownej i by byli rozpoznawani przez społeczeństwo jako młodzież, która na co dzień żyje według zasad społecznej nauki Kościoła Katolickiego.

 

W naszej szkole w trakcie dnia uczniowie i nauczyciele spotykają się na wspólnym rozważaniu Pisma Świętego i odmawiają dziesiątkę Różańca Świętego w intencjach własnych i szkoły.

Uczniowie Katolickiego Gimnazjum, ich rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele uczący w szkole, a także, członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, modlą się na wspólnej comiesięcznej mszy św. odprawianej w ich intencji w Kościele Św. Jadwigi Królowej.

 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio wspólnie z Katolickim Gimnazjum pod honorowym patronatem księdza Dziekana Henryka Kowalińskiego zorganizowali w roku 2013 I Powiatowy Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów gimnazjów położonych na terenie powiatu tomaszowskiego i zarazem trzech diecezji – Archidiecezja Łódzka oraz Diecezje: Łowicka i Radomska. Wzięli w nim udział uczniowie kilkunastu gimnazjów (ponad 200 uczniów).

 

W szkole wystawiane są corocznie Jasełka. Razem, każdego roku, jako społeczność Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio i Katolickiego Gimnazjum spotykamy się także na wspólnej Wigilii i spotkaniu opłatkowo - noworocznym. W naszej szkole, wystawione zostało również Misterium Męki Pańskiej. Zorganizowana została także, Wieczornica poświęcona twórczości literackiej Jana Pawła II. Uczniowie wystawiają również, inne przedstawienia, między innymi z literatury języka polskiego.

 

Uczniowie Katolickiego Gimnazjum, ich rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele uczący w szkole, a także, członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio, wielokrotnie uczestniczyli w pielgrzymkach autokarowych do następujących Sanktuariów: Matki Bożej Jasnogórskiej (czterokrotnie), Matki Bożej Gidelskiej, Matki Bożej Leśniowskiej, Sanktuarium Św. Ojca Pio (trzykrotnie), Kościoła Św. Idziego w Inowłodzu.

 


 

Ostatni pięciodniowy wyjazd w dniach 9 – 13 wrzesień 2012 r. śladami Jana Pawła II, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Katolickiego Gimnazjum oraz członkowie i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio bardzo ubogacił całą naszą społeczność.

 

Pierwszego dnia pojechaliśmy do Sanktuarium Św. Ojca Pio, które jest położone na Przeprośnej Górce. Tam, uczestnicy pielgrzymki zostali zapoznani z historią powstania "Sanktuarium" przez Wicekustosza o. Józefa Zderkiewicza. Następnie modlili się przed relikwiami Św. Ojca Pio. Na zakończenie wszyscy otrzymali indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, którego udzielił o. Józef Zderkiewicz. W dalszej kolejności uczestnicy pielgrzymki przeszli Drogą Krzyżową, której stacje położone są w przepięknej scenerii lasu.

 

Późnym popołudniem nasza pielgrzymka dotarła do rodzinnego miasta Karola Wojtyły późniejszego Papieża Jana Pawła II, to znaczy do Wadowic. Tam, uczestniczyliśmy we Mszy Św. w Sanktuarium Św. Józefa, w którym posługują Ojcowie Karmelici Bosi. W tym właśnie "Sanktuarium" Karol Wojtyła przyjął Szkaplerz Karmelitański. W Ołtarzu Matki Bożej znajdują się tutaj relikwie bł. Alfonsa oraz relikwie Św. Rafała Kalinowskiego. Obraz Św. Józefa jest natomiast od 2004 roku przyozdobiony papieskim Pierścieniem Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Następnie udaliśmy się na kolację, a później na nocleg, który mieliśmy w Domu Rekolekcyjnym "Na Górce” im. Jana Pawła II, właśnie u Ojców Karmelitów Bosych.

 

Trzeba dodać również to, iż wszystkie cztery noclegi miały miejsce u Ojców Karmelitów Bosych. Także, śniadania, obiady i kolacje jedliśmy właśnie u "Ojców”. Codziennie rano przed śniadaniem, obecni byliśmy na Mszy Św.

 

W tym miejscu mówimy gorące Bóg zapłać ! wszystkim Ojcom Karmelitom Bosym z Wadowic, w sposób szczególny o. Grzegorzowi Irzykowi za bardzo życzliwe przyjęcie naszej grupy oraz Paniom, które przygotowywały bardzo smaczne posiłki.

 

W drugim dniu naszej pielgrzymki udaliśmy się do Krakowa. Zwiedzanie miasta, z niezwykle miłą przewodniczką, rozpoczęliśmy od Zamku Królewskiego na Wawelu. Następnie udaliśmy się na Franciszkańską 3 pod okno, z którego przemawiał podczas pielgrzymek do Ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II. W dalszej kolejności udaliśmy się na "Stary Rynek”, tam zwiedziliśmy, między innymi Bazylikę Mariacką a w niej Wielki Ołtarz, który wykonał Wit Stwosz, Kościół Św. Wojciecha, Sukiennice, Wieżę Ratuszową i Bramę Floriańską.

 

Popołudniem udaliśmy się do Łagiewnik gdzie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia konsekrowane podczas ostatniej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce. Tam, zostaliśmy oprowadzeni po "Sanktuarium” – zwiedziliśmy między innymi celę siostry Faustyny Kowalskiej, byliśmy także na wieży, z której rozpościera się przepiękny widok na całą okolicę, w tym oczywiście na Kraków.

 

Zarówno, podczas pobytu w "Sanktuarium”, Bazylice Mariackiej, jak i również Kościele Św. Wojciecha cała grupa przed rozpoczęciem zwiedzania modliła się w intencjach dotyczących rozwoju naszej szkoły, jak i również swoich prywatnych.

 

W kolejnym dniu udaliśmy się do Muzeum Aushwitz – Birkenau, które znajduje się w Oświęcimiu.

 

Te kilka godzin, które tam spędziliśmy na pewno zostanie zapamiętanych przez każdą osobę do końca życia – "ludzie ludziom zgotowali ten los”.

 

W następnym dniu pojechaliśmy do Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego znajdującego się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po modlitwie i zwiedzaniu "Sanktuarium” po którym oprowadziła nas przewodniczka, udaliśmy się na "Dróżki Pana Jezusa”. Te rozważania przy przepięknych stacjach Drogi Krzyżowej, na pewno umocniły naszą wiarę – po raz kolejny mogliśmy sobie uzmysłowić to, jak wielka jest miłość Boga do człowieka.

 

W ostatnim dniu naszej pielgrzymki zwiedzaliśmy Wadowice, przede wszystkim Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w której znajdują się między innymi relikwie bł. Jana Pawła II i Św. Ojca Pio, przy których modliliśmy się w intencjach swoich rodzin, a także chrzcielnica, przy której został ochrzczony Karol Wojtyła. W dalszej kolejności zwiedzaliśmy "Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II” oraz "Stary Rynek”. Skosztowaliśmy tam, co jest chyba oczywiste, "papieskie kremówki” – na samo wspomnienie o ich smaku pojawia się uśmiech.

 

W drodze powrotnej pojechaliśmy na Jasną Górę. Tam, uczestniczyliśmy we Mszy Św. przed "Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej” odprawionej, między innymi w naszej intencji. Po Mszy Św. wszyscy obecni na niej, dokonali osobistego ,,Aktu Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski”.

 


 

Uczniowie naszej szkoły brali także udział w innych wycieczkach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, na Cmentarz na Powązkach, do Szańca Hubala oraz do muzeów i teatru. Uczestniczyli również, w różnego rodzaju zawodach sportowych, między innymi, w biegach na orientację oraz biegach przełajowych, osiągając w nich bardzo dobre wyniki.

 

W ostatnim czasie w miesiącu marcu, uczniowie klasy trzeciej wzięli udział w warsztatach medialnych "Zrozumieć media", które odbyły się w Miejskim Domu Kultury w Opocznie a zorganizowane zostały przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z telewizją Trwam. W „warsztatach” wzięli udział uczniowie trzecich klas gimnazjum oraz ze szkół ponadgimnazjalnych – łącznie 420 osób. Młodzi ludzie, mogli się wcielić na tych warsztatach w dziennikarza przeprowadzającego sondę uliczną, uczyli się prostego montażu telewizyjnego i dźwiękowego. Mieli także możliwość doświadczenia "na własnej skórze", na czym polega prawidłowe oświetlenie telewizyjne i jaki ma ono wpływ na postrzeganie konkretnej osoby przez widza. Uczniowie mogli zobaczyć jakie znaczenie dla przekazu, który dociera do widza może mieć wielkość kadru a także innych czynników składających się na produkcję telewizyjną i radiową. Uczestnicy warsztatów mogli również odkryć w sobie talent dziennikarza prasowego. Zapoznali się także ze sprzętem jaki używany jest w mediach: telewizyjny wóz transmisyjny, profesjonalne studyjne kamery, mikrofony, konsolety, oprogramowanie telewizyjne, radiowe, prasowe używane na co dzień przez dziennikarzy. Warsztaty miały przede wszystkim pokazać prawa i zasady, którymi kierują się media.

 

Jako Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio i Katolickie Gimnazjum byliśmy także, zawsze obecni na uroczystościach religijno – patriotycznych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego - 

w kościele na mszy św. i w miejscach symbolizujących dane wydarzenie:

    - Rocznica wybuchu II wojny światowej i zarazem napaści na Polskę Niemiec hitlerowskich;

    - Rocznica napaści ZSRR na Polskę;

    - Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę;

    - Rocznica mordu katyńskiego;

    - Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja;

    - Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego;

    - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Wojska Polskiego. 

 


 

Misją naszych szkół, jest zapewnienie młodzieży:

• nauczania opartego na zasadach katolickiej nauki społecznej

i wysokich standardach moralnych•

• bezpłatnego kształcenia i wychowania •

• wykształcenia na bardzo wysokim poziomie •

• przygotowania do bycia dobrymi obywatelami •

• pełnego rozwoju osobowego •

• kadry nauczycielskiej, która posiada najwyższe kwalifikacje •

• indywidualnej pracy z uczniem zdolnym i słabym •

• wszechstronnej opieki nad uczniem •

• zajęć dodatkowych, takich jak koła – przedmiotowe, 

teologiczne, przedsiębiorczości, fotograficzne, 

plastyczne, muzyczne, nauka gry w szachy • 

• udziału w życiu kulturalnym •

• bezpieczeństwa, ciepła i życzliwej atmosfery •

 

Szkoły będą organizowały również:

• pielgrzymki, wycieczki •

• wyjazdy do teatrów, muzeum •

• zielone szkoły, obozy sportowe •

 


 

Kim są członkowie Katolickiego Stowarzyszenia im. Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim i dlaczego zdecydowali się założyć szkoły katolickie?

 

Jesteśmy katolikami a zarazem mieszkańcami Tomaszowa Mazowieckiego oraz gmin położonych na terenie powiatu tomaszowskiego.

 

Świat, który nas otacza z dnia na dzień staje się coraz bardziej brutalny. Ludzie w pogoni za pomnażaniem pieniędzy, dóbr doczesnych, władzą i innymi złudnymi  przyjemnościami życia zapomnieli o wartościach najważniejszych, takich jak: Bóg, wiara, miłość, rodzina, uczciwość. Zapomnieli także co to jest Honor i co znaczy słowo Ojczyzna.

 

W sercach ludzi zagościł egoizm, ja i tylko ja jestem ważny – co mnie obchodzi drugi człowiek.

 

Dzisiaj daje się zauważyć fakt, iż w naszym kraju bardzo dużo do powiedzenia mają ludzie, dla których na pierwszym miejscu nie jest Bóg  -  Honor – Ojczyzna  a raczej tzw. wartości liberalne, które jeśli będzie się wzmacniać i rozszerzać, przyczynią się do osłabienia  wiary, rodziny, norm moralnych a tym samym do osłabienia naszej Ojczyzny. Występuje więc uzasadniona obawa, że dzieci i młodzież wychowane na takich wzorcach, nie będą potrafili rozróżnić w sposób prawidłowy, co jest dobrem a co złem. Nie będą potrafili zapewne kochać Boga i Ojczyzny tak mocno jak ich przodkowie.

 

W dzisiejszych czasach, szkoła powszechna, w której uczą i wychowują się uczniowie, naszym zdaniem w wielu przypadkach zbyt mało uwagi poświęca sprawom formacji, zarówno: duchowej, moralnej, kulturowej, wychowawczej, jak i społecznej. Nie jest ona często w stanie, pomimo zaangażowania bardzo wielu wspaniałych nauczycieli, przeciwstawić się różnego rodzaju patologiom, które niszczą młode pokolenie, a są to między innymi: nikotynizm, alkoholizm, narkomania, wczesne rozpoczynanie współżycia seksualnego. Coraz większa ilość praw przyznawana uczniom, przy jednoczesnym braku egzekwowania od nich odpowiedniej postawy, doprowadziły do tego, że młody człowiek w bardzo wielu przypadkach przestał okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom i osobom starszym. Język jakim posługują się uczniowie, to często język agresji i różnego rodzaju roszczeń. 

 

Niektóre media, które funkcjonują dzisiaj na rynku polskim, zarówno prasa , jak też radio i telewizja, swoimi artykułami i programami, raczej utwierdzają młodzież w tego typu postawach niż pełnią rolę wychowawczą. Są oczywiście media, które starają się przekazywać  pozytywne wzorce. Niestety wydają się one być w mniejszości i ciężko im dotrzeć ze swoim przesłaniem do młodych ludzi. Próbuje się je zresztą często ośmieszyć, przekazując informacje, że są one archaiczne i nienowoczesne w swoim myśleniu. Wskazuje się, że odbiorcami tych mediów są wyłącznie ludzie nie idący z duchem czasu, starsi i często niewykształceni.

 

Jako ludzie, którzy są świadomi sytuacji jaka zaistniała w naszej Ojczyźnie, przekonani jesteśmy, że istnieje szczególna potrzeba powstawania przedszkoli i szkół katolickich. 

 

Szkoły katolickie w sposób szczególny kładą nacisk na to, aby uczeń nauczył się: szacunku i miłości dla drugiego człowieka, w sposób szczególny do swoich rodziców i był człowiekiem wolnym od jakichkolwiek uzależnień a przemoc, agresja, wulgarność i zakłamanie były mu obce.

 

W takiej szkole priorytetem jest pogłębianie wiary w Boga i miłości do Ojczyzny.

 

Jeszcze jednym z argumentów, który spowodował, że założyliśmy Katolickie Gimnazjum, a od 1 września 2013 r. rozpocznie swoją działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące był ich dotychczasowy brak na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz innych gmin położonych w powiecie tomaszowskim. 

 


 

(fragment statutu stowarzyszenia - pokazujący jakie są jego cele i zadania)

 

Statut Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego

im. Św. Ojca Pio w Tomaszowie Mazowieckim

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe im. Św. Ojca Pio”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

 

§ 2

Stowarzyszenie jest katolicką organizacją oświatowo – wychowawczą.

 

§ 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Tomaszów Mazowiecki.

 

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5

Stowarzyszenie dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 6

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony i działa na podstawie przepisów – Prawo               o Stowarzyszeniach – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego              i wolontariacie oraz niniejszego Statutu. 

 

§ 7

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada osobowość prawną.

 

§ 8

Stowarzyszenie może powołać Kapelana Stowarzyszenia, który będzie sprawował opiekę duchową nad członkami Stowarzyszenia.

 

§ 9

Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się swoim logo, pieczęcią i odznaką.

 

§ 10

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji                                 o podobnych celach.

 

§ 11

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o działalność społeczną członków Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I  ZADANIA STOWARZYSZENIA

 

§ 12

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1. Jednoczenie ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności katolickiej i miłości do Ojczyzny.

 

2. Pogłębianie wśród członków, osób wspierających i sympatyków Stowarzyszenia znajomości:

 

a) nauki Kościoła Katolickiego, szczególnie jego zasad wychowania i nauki społecznej,

b) polskich tradycji patriotycznych i polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

3. Kształtowanie u członków, osób wspierających i sympatyków Stowarzyszenia oraz dzieci, młodzieży i ich wychowawców postaw zgodnych z powyższymi wartościami.

 

4. Upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach katolickich.

 

5. Oddziaływanie na wszelkie środowiska i instytucje publiczne tak, by nie działały sprzecznie z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

 

6. Działalność  na rzecz dzieci i młodzieży, a w szczególności dzieci specjalnej troski, niedostosowanych społecznie, ze specyficznymi trudnościami w nauce i ich rodzin poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, rehabilitacyjnej, społecznej, prawnej i zawodowej oraz przeciwdziałaniu wszelkiego rodzaju uzależnieniom, przemocy i wykluczeniu społecznemu.

 

 7. Prowadzenie działań mających na celu stworzenie bazy dydaktyczno – materialnej dla działalności statutowej.

 

 8. Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia.

 

§ 13

Stowarzyszenie dla prowadzenia działalności statutowej dla pozyskiwania środków na realizację celów prowadzi działalność w następujących dziedzinach:

 

1. Zakłada i prowadzi: przedszkola, szkoły, ośrodki kształcenia, dokształcania, doskonalenia nauczycieli i rodziców, kształcenia ustawicznego nauczycieli, placówki edukacyjno – profilaktyczno - terapeutyczne oraz inne placówki opiekuńcze, oświatowo – wychowawcze, świetlice środowiskowe i kulturalne, których nauczanie i wychowanie zgodne jest z nauką Kościoła Katolickiego. Organizuje obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie będzie dążyć, aby prowadzone przez nie szkoły i placówki zostały uznane za katolickie przez kompetentną władzę kościelną.

 

2. Podejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:

 

a) prowadzenie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, a w szczególności w zakresie posiadanych uprawnień – młodzieży i ich rodzicom oraz nauczycielom,

b) pomoc społeczną  osobom pozostającym bez zakwaterowania,

c) otaczanie opieką rodzin zagrożonych lub dotkniętych patologią społeczną – prowadzenie działalności opiekuńczej, charytatywnej i profilaktycznej,

d) występowanie z inicjatywami mającymi na celu przeciwdziałanie sektom,

e) prowadzenie zadań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem, narkomanią i przemocą,

f) prowadzenie grup edukacyjno – terapeutycznych dla rodzin z problemem alkoholowym, narkomanią i ofiarami przemocy oraz przygotowanie osób uzależnionych do tzw. Interwencji kryzysowej,

g) powoływanie agend, klubów, zespołów, sekcji i komisji problemowych.

 

3. Podejmuje zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:

 

a) organizowanie imprez integracyjnych z Polonią,

b) przygotowywanie uroczystości patriotycznych w szkołach i innych miejscach,

c) przygotowywanie programów patriotyczno – historycznych,

d) otaczanie opieką miejsc i pomników pamięci narodowej.

 

4. Podejmuje zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:

 

a) wspomaganie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

b) organizowanie imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych.

 

5. Podejmuje zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,w tym rozwój przedsiębiorczości poprzez:

 

a) prowadzenie działalności gospodarczej – uczestniczenie w działalności spółek (zakładanie ich i prowadzenie).

 

6. Podejmuje zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:

 

a) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych,

b) współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach w kraju i za granicą, a w szczególności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami (nauczycielskimi, wychowawczymi i młodzieżowymi), 

c) współdziałanie w sprawach oświatowych i wychowawczych z różnymi szkołami i środowiskami, a w szczególności: duszpasterstwami, ośrodkami katechetycznymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, radami pedagogicznymi, komitetami rodzicielskimi, samorządami uczniowskimi i harcerstwem,

 d) inspirowanie oraz prowadzenie własnych badań i wykonywanie ekspertyz dotyczących spraw młodzieży, rodziny, oświaty i innych tematów związanych z wychowaniem i nauczaniem.

 

7. Podejmuje zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:

 

a) wychowanie przedszkolne,

b) szkolnictwo podstawowe,

c) szkolnictwo gimnazjalne,

d) szkolnictwo ponadgimnazjalne ogólnokształcące (licea),

e) szkolnictwo ponadgimnazjalne zawodowe  (technika i zasadnicze szkoły zawodowe), 

f) szkolnictwo policealne,

g) działalność zespołów szkół w zakresie: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (liceum i technikum), 

h) kształcenie ustawiczne, dokształcanie dorosłych i pozostałych form kształcenia,

i) poradnie pedagogiczno – psychologiczne,

j) ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

 

8. Podejmuje zadania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez: 

 

a) działalność organizatorów turystyki,

b) organizowanie obozów, kolonii, i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 

9. Podejmuje zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:

 

a) organizowanie zawodów sportowych,

b) wspomaganie imprez sportowych. 

 

10. Podejmuje zadania w zakresie działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

11. Podejmuje zadania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

 

12.Podejmuje zadania w zakresie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, 

 wojen w kraju i zagranicą.

 

13. Podejmuje zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

 

14. Podejmuje zadania w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-23, 

a) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,

b) sprzedaż detaliczną książek,

c sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmienniczych,

d) wydawnictwo gazet, działalność bibliotek innych niż publiczne.

 

15. Organizuje działalność kształceniową i samokształceniową, kulturalną i religijną, w szczególności poprzez:

a) spotkania, kursy, zjazdy, sympozja, odczyty, wykłady,

b) pielgrzymki, rekolekcje i inne podobne formy,

c) imprezy kulturalne, turystyczne, towarzyskie.

 

16. Podejmuje prace nad nowymi programami nauczania i wychowania, podręcznikami oraz pomocami naukowymi, a także ocenia istniejące.

 

17. Prowadzi działalność gospodarczą, uczestniczy w działalności spółek - zakłada i prowadzi je.

 

18. Do wykonywania konkretnych zadań Stowarzyszenie może zatrudniać inne osoby.

 

19. Prowadzona działalność w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna:

 

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego jest świadczeniem na podstawie stosunku prawnego usług za które prowadzący tą działalność nie pobiera wynagrodzenia,

b) działalność odpłatna jest działalnością w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych (dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych określonych w § 11)

 

20. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników finansowych.

 

Szczęść Boże!

                                            

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego im. Św. Ojca Pio – mgr inż. Marek Kociubiński

 

Comments