Dyrektor Szkoły
mgr Mariusz WęgrzynowskiPedagog Szkolny
mgr Agnieszka Krotosz

 • mgr Olga Górska - historia, wychowawca klasy III
 • mgr Magdalena Kołodziejczyk – biologia
 • mgr Maria Celoch - WOS, WDŻR
 • mgr Agnieszka Bożyk - język niemiecki
 • mgr Agnieszka Krotosz - geografia, wychowawca klasy II
 • mgr Beata Kubacka - Mizerska - język polski
 • mgr Ludwika Matuszczak-Deka -  zajęcia artystyczne, technika
 • mgr Sylwia Okólska – wychowanie fizyczne
 • mgr Aneta Koścista - muzyka
 • mgr Izabela Pelińska – chemia
 • mgr Adam Tataradziński - religia
 • mgr Elżbieta Serafin - język rosyjski
 • mgr Agnieszka Nejman - język angielski
 • mgr inż. Agnieszka Węgrzynowska – fizyka
 • mgr Jolanta Szwarodzka - matematyka